Forkledd ideologi

Forsøket på å forkle ideologi som fakta er hul og uredelig argumentasjon fra helseminister Bent Høies side.

Gjennom en serie artikler har Dagsavisen avdekket hvordan et så å si samlet fagmiljø motsetter seg regjeringens innskrenkninger i abortloven. Forslaget om å nemndbehandle fosterreduksjon møter motstand nasjonalt og internasjonalt.

I høringsrunden som Helsedepartementet har hatt i forkant av lovendringen, har Norsk gynekologisk forening, Kvinneklinikken på Haukeland, Den norske legeforening, Jordmorutdanningen på OsloMet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening, Rådet for legeetikk og Statens helsetilsyn alle gått mot regjeringens forslag.

En av verdens fremste eksperter på fosterreduksjon, Mark I. Evans, sa til Dagsavisen tirsdag at «dette er et politisk forslag forkledd som et medisinsk».

Helseminister Bent Høie (Høyre) har likevel helt konsekvent hevdet at han lener seg på «fagmiljøet» når han går inn for å fjerne kvinners selvbestemmelse knyttet til fosterreduksjon. Han avfeier de tunge medisinske miljøenes kritikk som «politiske innspill» og sier at det bare et ett miljø som er verdt å lytte til: Legene ved St. Olavs hospital som foretar de par håndfullene med fosterreduksjon årlig.

Høies ene fagmiljø framstår som selektive i sine argumenter. Mark I. Evans kaller påstanden om at det er fem til ti prosents risiko for komplikasjoner for «bullshit». Når Høies norske fagmiljø påstår at det er større risiko etter enn før uke 12, kaller Evans det «nonsens» og sier at det kan man bare mene om en ikke har fulgt med på faget de siste 30 år.

Forsøket på å forkle ideologi som fakta er hul og uredelig argumentasjon fra Høies side. Det hadde vært en ærlig sak om han argumenterte politisk for å innskrenke kvinners selvbestemmelse. Det er det mulig å forholde seg til. Når han i stedet forkler sine standpunkter som medisinske og faglige på syltynt grunnlag, er det en ansvarsfraskrivelse som skaper forvirring. Det bør en statsråd holde seg for god til.