Fører klimaendringer til faktafeil?

All den globale oppvarmingen vi ikke har hatt på 19 år har ført til at fakta erstattes med ..noe annet. Vi velger oss et tilfeldig oppslag fra en tilfeldig journalist og dokumenterer at klimaendringene har ført til et journalistisk forfall i Norge.

Studieobjektet
Valget falt på Aftenpostens oppslag sist lørdag som kan leses i sin helhet her: Alle burde hatt en fireåring eller to. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Alle-burde-hatt-en-firearing-eller-to-7693731.html

Som den observante leser ser av den påfølgende dokumentasjonen, så fremføres de samme faktafeilene i en massiv skala og helt ukritisk av de aller fleste journalister i Norge. Dette dreier seg derfor ikke om Mathismoens mange krumspring i Aftenposten, som fra før av er behørlig kommentert her av en representat for avisens lesere:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2214895.ece
eller her av en representant for forskerstanden:
http://www.aftenposten.no/viten/uviten/Kampanjejournalistikk-om-klima-7591739.html

Faktafeilene
Som vanlig utsettes leserne for en journalistisk synsing rundt Klimapanelets propagandaavdelings fantasifortolkning av Klimapanelets politiske konklusjoner og man savner som hovedregel alltid den manglende kontakt med virkeligheten. Innen psykologien er dette fenomenet kjent som gruppetenkning. Aktørene greier bevisst eller ubevisst å opptre i en aktivistrolle som søker seg mot et hellig mål. "Holy Cause Syndrome" er en annen mye brukt betegnelse for det som skjer.

"Kommende utslipp av klimagasser vil føre til ytterligere oppvarming"
Denne korte og tilfeldig valgte setningen er beheftet med 3 fatale problemer. Først oppvarmingen: Det har faktisk ikke vært noen oppvarming på 19 år, hvilket er tilstrekkelig til å falsifisere dogmet om at mere CO2 tilført atmosfæren gir målbart høyere temperatur. Her er Professor McKitricks statistiske analyse av dataene fra verdens meteorologiske institutter:http://bit.ly/1vtEXqQ.
Den manglende oppvarmingen er forlengst innrømmet av Klimapanelets Kevin "Travesty" Trenberth i hans berømte CLimategate-email: The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.

Neste problem
Påstanden om ytterligere oppvarming er ikke basert på observasjoner i naturen, men på villedende klimamodeller som spår i fremtidig temperatur omtrent som en spåkone spår i kaffegrut. Klimapanelets egne kommentatorer påpekte i fjor høst at modellene forlengst hadde mistet enhver kontakt med virkeligheten, som man kan se av grafen over her. Klimapanelet blir utrolig nok også sikrere og sikrere jo mer modellene bommer! Denne sikkerheten deles utrolig nok helt ukritisk av vår samlede journaliststand.

Tredje problem
er klimagassene Mathismoen og hans kolleger har på hjernen. Klimagassen med ca 95% av klimaeffekten heter vanndamp. Denne kjetterske gassen som ved fordampning og fortetting fører varme fra jordens overflate og opp i atmosfæren vil våre aktivister i pressen eller deres allierte snakke om.

Neste klimagass heter karbondioksyd (CO2). Dette ordet er for langt til at enkelte greier å bruke det til daglig, de snakker derfor om karbon hvilket er like saklig som å snakke om hydrogen når samtaleemnet er drikkevannet vårt (H2O).

CO2-fakta
Eneste dokumenterte målbare klimaeffekt av mer CO2 etter 25 års klimaforskning er en drastisk økning i plantevekst og avlinger. Over 90 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra naturens eget CO2-kretsløp som inkluderer den CO2 vi selv puster ut, samt CO2 fra ølbrygging og baking. CO2 fra fossil energi utgjør mindre enn 5% av all CO2 i atmosfæren, og da er CO2 fra vulkanske utslipp regnet med her. CO2 i atmosfæren utgjør bare 0,04% og er så minimalt for fotosyntesen at plantelivet på jorda lever i en konstant hungersnød. Å hevde at denne gassen styrer klimaet er som å hevde at halen logrer med bikkja. Mere fakta fra Norges Nobelprisvinner i fysikk her: http://bit.ly/1ycRbkM

Vitenskapen kjenner i tillegg fire atmosfæriske effekter av CO2, de virker alle kjølende slik at mer varme stråler ut i verdensrommet fra øvre atmosfære. Mathismoens korstog mot CO2 og brusen i brus som en trussel mot menneskeheten kan derfor føre til et varmere klima – før man regner inn sola. http://bit.ly/1lrEimP

Det er i tillegg kjent at hvis man i det lukkede laboratorium tilfører CO2 til luft som ikke inneholder denne livgivende gassen, så får man en oppvarming som vist i neste graf - dersom alt annet holdes uforandret.

Men beklageligvis for klimaaktivistene har vår atmosfære lite til felles med det lukkede laboratorium, siden ovenstående varmeeffekt ikker er observert i vår atmosfære på 19 år, jfr Prof. McKitricks analyse i øverste lenke som viser denne trenden i global temperatur.

Ser man på historiske temperaturdata i et litt mer geologisk perspektiv, så blir trenden klar i et 10.000-års perspektiv. Det er sjeldent kjølig i forhold til tidligere tilfeller av klimaforbedring - men dette begrepet gikk av en eller annen merkelig grunn av mote rundt 1940, ved slutten av forrige klimaforbedring. Nå er det klimakrise for alle pengene.

Mere faktafeil
Det hagler med faktafeil og sleske formuleringer som erstatter objektive fakta i Mathismoens oppslag.

Nei, Klimapanelet har tvertimot siste år redusert riskoen for irreversible og dramatiske konsekvenser av den påstått kommende oppvarming som de pussig nok ikke lengre har noe sentralt estimat for. Jfr Klimapanelets rapport i fjor høst.

Nei, det foreligger ingen observasjoner som tyder på en høyere stigning i temperatur enn vi hadde i forrige århundre. Da hadde vi en klimaforbedring i to helt like omganger sentrert rundt tiårene 1930 og 1980 og med tilsammen ca 0,4 grader i naturlige klimaendringer og det samme i menneskeskapte endringer. Sistnevnte oppstod ved justeringer i ettertid av historiske måledata for temperatur, og slik menneskeskapt klimaendring bekreftes av forskere: http://bit.ly/1riEAsm

Nei, avvik i temperatur fra trend i forrige århundre er ikke opp i nær fremtid, det er ned iht ca 97% av solforskerne. Det skal bli kaldere de neste 20-40 årene. http://bit.ly/X6i0vH

Nei, havet har blitt kaldere siden 2009. http://bit.ly/1lk9bcB

Nei, havnivåstigning er ikke noe problem. Rådata viser at havet har begynt å synke, det er bare havnivåmodellene med inkluderte politiske kalibreringer som prediker stigning i havnivå: http://bit.ly/1AoJ1Xw

Nei, havforsuring er en kjemisk umulighet grunnet nær uendelige buffere og det eksisterer ikke nok CO2 i atmosfæren til å gjøre havet surt. http://www.climometrics.org/08segal.pdf

Nei, Klimapanelets neste rapport er ikke på høring, den er til sensur i en prosess hvor pressen nektes innsyn slik at klimakåte politiske aktivister kan omskrive og sensurere de få vitenskapsmenn som er igjen i klimapanelet.

Hva skjules for oss?
Dette kunne være tema for en serie kronikker. Kort fortalt, klimamodellene utelukker sola som vesentlig klimapåvirker, i tillegg til at det er forutsatt i modellene en konstant solaktivitet både i dette og forrige århundre, noe som unisont avvises av solforskningen. I tillegg er plantematen CO2 definert som en 90% dominerende klimadriver. http://amzn.to/1CILRuy

Klimamodellene gjør derfor det de er designet for å gjøre, de spår klimadommedag og opprettholder sysselsettingen blant de Professor Rögnvaldur Hanneson offentlig har karakterisert som en armé av sjarlataner. http://bit.ly/1CBdLZ6

NIPCC Ekte Klimavitenskap uten politisk sensur får man fra det Non-Govermentale klimapanelet (NIPCC). Her finner man alle de klimaforskere som forlengst har forlatt klimapaelet fordi prosessene deres ikke er vitenskapelige. http://bit.ly/1vbDUJb