Foreldre føres bak lyset. Bemanningsnormen er en bløff, så hva gjør vi?

Så lenge vi ikke får gjort noe med bemanningsnormen, må vi se på hva vi kan gjøre noe med. Spesielt to faktorer har innvirkning på bemanningen; åpningstider og matservering. Så bruk foreldremøtet!

Har du noen gang tenkt at ”her var det mange barn og få ansatte” når du har levert eller hentet barnet ditt i barnehagen? Kanskje du har oppdaget at barn er alene inne i barnehagen mens alle ansatte er ute med resten? Eller sett et barn som roper etter hjelp på toalettet som tydeligvis har ropt ganske lenge? Kanskje har barnet ditt kommet hjem med blåmerker og skrubbsår som ingen ansatte aner opphavet til. 

 
Om du er barnehageansatt, hvor ofte tenker du at ”nå er vi altfor få ansatte her”, ”hva om det skjer en ulykke nå?”,  ”dette er ikke forsvarlig” eller ”håper virkelig at noen snart blir hentet”? Kanskje tenker du det når du sitter alene med 9 ettåringer.
 
I mai vedtok Stortinget en bemanningsnorm for barnehager som sier at det skal være minimum 1 voksen per 3 barn under tre år og 1 voksen per 6 barn over tre år. 
 
I en pressemelding fra statsministerens kontor publisert 11.09.2018 sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ”Jeg er glad for at Norge har god bemanning i barnehagene. Det er viktig at barna har nok trygge voksne rundt seg. Vi ligger godt an sammenliknet med andre OECD-land. (…)”.
 
4.august kunne vi lese statsminister Erna Solbergs uttalelse i Dagens Næringsliv: ”Når foreldre leverer i barnehagen, skal de være trygge på at barnet deres blir møtt med varme og omsorg av mange nok ansatte. (…) Den skjerpede pedagognormen vil øke andelen barnehagelærere fra 38 til 43 prosent av de ansatte. Dette vil gi alle barn god oppfølging uavhengig av hvilken barnehage de går i.” 
 
Dette høres jo flott ut! Så betyr dette at vi som foreldre, barnehageansatte og samfunn kan lene oss tilbake, puste lettet ut og være trygge på at det står godt til med bemanningen i norske barnehager? At barna får den omsorgen de har behov for og at de får den oppfølgingen og støtten de trenger i hverdagen? 
 
Nei, langt ifra! Slike uttalelser viser at den skriftlige bemanningstettheten på papiret betyr mer enn den virkelige bemanningen i barnehagehverdagen. Slike uttalelser viser at barnehageansatte og foreldre ikke blir tatt på alvor.
 
Bemanningsnormen som er vedtatt lovfester bare en bemanning som de aller fleste barnehager allerede har i dag. Derfor er det viktig å fortsatt opplyse om den kritiske bemanningssituasjonen. 
 
Grasrotbevegelsen ”Barnehageopprør 2018” jobbet intensivt i vår med å vise bemanningssituasjonens sanne ansikt. Mange barnehageansatte brøt den årelange tausheten. De fortalte om en barnehagehverdag der de er altfor få til å kunne se, følge opp og støtte alle barn, der det ikke settes inn vikarer ved fravær. Barnehagen ble beskrevet som en oppbevaringsplass fremfor en pedagogisk institusjon. Dette uroet selvsagt foreldre som dannet facebook-gruppen ”Foreldreopprøret 2018”, de skrev debattinnlegg og gjennomførte en underskriftskampanje for bedre bemanning.
 
Uttalelser som Solberg og Sanner kommer med, kan derfor forstås som et forsøk på å berolige foreldre ved å dysse ned de urovekkende avsløringene om tilstanden i landets barnehager som disse to bevegelsene har fått frem i lyset.


Du tenker kanskje at 1 ansatt per 6 barn over tre år og 1 ansatt per 3 barn under tre år ikke høres så galt ut? Hovedproblemet er at tallene i bemanningsnormen viser til det totale antall barn delt på antall ansatte i barnehagen. Den tar ikke hensyn til at barnehagene har lengre åpningstider enn en normal arbeidsdag på 7,5 time, noe som gjør at bemanningen smøres tynt utover hele åpningstiden. Den tar heller ikke hensyn til at de ansatte skal ha pauser, planleggingstid, møter, kurs, avspasering, ferier, foreldresamtaler, evnt. lage mat osv. Alle disse faktorene gjør at bemanningen beskrevet i normen nærmest aldri noen tid i løpet av en dag er reell.

Derfor mener jeg det er å føre foreldrene bak lyset å påstå at det er god bemanning i norske barnehager og at alle barn får god oppfølging. For hvordan kan man gjøre det når det er mer regelen enn unntaket at det er 2 ansatte på 18 barn over tre år? 2 ansatte på 30 barn er heller ikke uvanlig, eller 1 ansatt på 29 barn for den saks skyld når den andre må inn å hjelpe et barn med full skift etter et uhell i buksa. Hvor reell er bemanningsnormen da?
 
Bruk foreldremøtet
Så lenge vi ikke får gjort noe med bemanningsnormen, må vi se på hva vi kan gjøre noe med. Spesielt to faktorer har innvirkning på bemanningen; åpningstider og matservering.


En hvilken som helst reduksjon av åpningstid vil bedre bemanningen tilsvarende. Det er fleksibelt med lange åpningstider, men ønsker du fleksibilitet eller at barnet ditt skal ha større tilgang til et fang eller kunne få veiledning i konflikthåndtering? 


Og matservering er behagelig for foreldre og sunt for barna. Men skal det gå på bekostning av barnet ditt sin mulighet til å bli fulgt på toalettet ved behov eller til å veiledes inn i lek? For det er et faktum at matlaging tar tid og at mange barnehager ikke har egen ansatt til dette.


Ja takk begge deler, men hva er viktigst når du må velge? Åpningstider, matservering eller bemanning? Det er en tankevekker at barna våre tilbringer mer av sin våkne tid i barnehagen enn med sine foresatte i hverdagen. Disse spørsmålene er det derfor verdt å tenke over.


Barnehagenes vikarbudsjetter blir også fort spist opp, noe som medfører at avdelinger ofte må klare seg uten vikarer ved ansattes fravær, være seg sykdom, kurs eller ferieavvikling. Men barna har vel fortsatt de samme behovene? 


Hver høst gjennomfører barnehagene foreldremøter der det settes av tid til foreldreråd. Benytt anledningen til å snakke om bemanning og hva dere kan gjøre for at barna deres skal ha flere ansatte rundt seg i hverdagen. Er det vilje til å redusere åpningstidene noe? Er det ønske om matservering dersom det går på bekostning av tilstedeværende ansatte? Kanskje dere vil kreve kjøkken-ansatt? Vil dere kjempe for økte vikarbudsjetter? Finn ut hvilke saker foreldrerepresentantene skal ta med seg videre til samarbeidsutvalget. Foreldrenes synspunkter har stor betydning for hva barnehagen velger å satse på.


Jeg mener vi ansatte må være ærlige med foreldrene. Om de ikke får innsikt i bemanningsproblematikken frarøver vi de muligheten til å kjempe for en bedre hverdag for barna sine.


Vurdering av bemanningssituasjonen til våren
Til våren skal Stortinget vurdere bemanningssituasjonen. Barnehageopprør 2018 og Foreldreopprøret 2018 skal bringe ansattes og foreldres tilbakemeldinger på bemanning til Stortinget. Meld dere derfor inn i facebook-gruppene til de nevnte gruppene, skriv deres opplevelser i kampanjen #uforsvarlig og tell antall ansatte og barn når dere leverer og henter i barnehagen. Følg bemanningen med argusøyne!


Skriv debattinnlegg om bemanning. Vi har alle et ansvar for å løfte denne problematikken på dagsorden slik at politikere og barnehageeiere forstår at noe må gjøres.


Dette handler ikke om å snakke barnehagene ned. Dette handler om å snakke barndommen opp fordi vi vet om barnas behov, men barna hever ikke stemmen selv. Dette handler om å være bevisst i forhold til hva en barnehage skal være; en pedagogisk institusjon. Det handler om å snakke profesjonen opp ved å snakke om samfunnsmandatet vi er pålagt, men rammer som gjør at vi ikke får gjort jobben vår. Det handler om hva som er det beste for våre barn.