Forbudt å si "mamma og pappa"

Da bekreftes det som Norgespartiet allerede har advart om. Begrepet "mamma og pappa" skal bort og erstattes med ordet "omsorgsperson(er)", slik det allerede uttrykkes i barnevernsmiljøet her i Norge. Eller som i Frankrike "foreldre".

France is set to ban the words "mother" and "father" from all official documents under controversial plans to legalise gay "marriage":http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9563543/France-set-to-ban-the-words-mother-and-father-from-official-documents.html

Verdenssamfunnet som nå er sterkt styrt av Globalismen innfører med dette et viktig ledd i sin NYTALE.
Gjennom NYTALE ønsker dette horrible systemet - også her i Norge - å fjerne ord og begreper slik at vi ikke lenger skal kunne relatere tilbake til det opprinnelige ordet og dets betydning.

Sitat fra Wikipedia om "nytale":http://no.wikipedia.org/wiki/Nytale

Mye vekt legges på å omskrive språket, slik at den nye terminologien og dagligspråket gjør det umulig å formulere opposisjonelle eller avvikende tanker. De kompliserende ordene blir utryddet og erstattet med enkle begreper. Synonymer blir fjernet. Adjektiver blir ordnet slik at beholdningen blir liten, positivt verdiladet, og ikke inneholder motsetninger. Motsatsen, for eksempel til god blir ugod, om nødvendig med dobbel- eller pluss som forsterker. Når en person blir en uperson, må alle spor etter denne personen ryddes, inklusive som i eksempelet:

Sitat times 3.12.83 referat sb dagsordre dobbeltplussundergodt henv upersoner omskriv fullvist oppvis førarkivering «Oversettelsen»: Referatet av Store Brors dagsordre i Times for 3. desember 1983 er ytterst utilfredsstillende og henviser til personer som ikke eksisterer. Omskriv i sin helhet og forelegg utkast for overordnet myndighet før arkivering. Sitat– kilde: «1984», side 39.

Sitat slutt.

Dette vil garantert bli kjørt igjennom - også i Norge - dersom STORTINGSPARTIET representert ved vår Marxist/Kommunistiske statsstyrelse "De RødGrønne" får fortsette etter stortingsvalget i 2013.

Aldri før har det vært viktigere for det norske folk å selv overta styringen av skuta Norge gjennom et realistisk folkestyre, et realistisk demokrati - et "DIREKTEDEMOKRATI":http://www.norgespartiet.no/forside/228-vi-vil-gi-norge-direktedemokrati.html


Det som nå skjer er et ledd i den undergravende samfunnsorden som målbevisst og knallhardt drives fram av globalismen. Her hjemme er globalistene sterkt representert på Stortinget gjennom ca 83% av stortingsrepresentantene. Er det et slikt "demokrati" vi skal leve under?

Les "mer":http://www.norgespartiet.no/component/content/article/276-forbudt-a-si-mamma-og-pappa.html