For Munch og for Oslo

12.12.12 skulle bli en viktig dag. Ikke bare er det Munchs fødselsdag, men etter planen skulle det også være da Munch museets skjebne ble avgjort. Slik ble det dessverre ikke. Kulturbyråden har utsatt plassering av nytt Munch museum til 2013.

Vi har hørt Arbeiderpartiets argumenter for Tøyen. Vi har hørt byrådets argumenter for Bjørvika. God informasjon er nødvendig når en avgjørelse om det nye Munch museet skal tas, men et sted må grensen gå. Det er faktisk en forskjell på god informasjon og trenering av en politisk sak. Vi har i over et år hatt en Munch debatt som ikke har beveget seg noen vei, mye på grunn av et byråd som nekter å ta inn over seg at slaget om Lambda er tapt. De tviholder ennå på Lambdaprosjektet i håp om at venstresiden eller FRP skal gi opp. Det har ikke skjedd hittil, så hvorfor fortsetter byrådet i det samme sporet?

Det virker som om det er viktigere for byrådet å få Lambda bygget enn å få på plass en løsning som er til det beste for Munch. Å si som lederen i Aftenposten sa tidligere i høst, at bystyret er ”handlingslammet” blir etter vår mening feil, men å på den andre siden si at det er byrådet som er ”kompromissløst” er en mer ærlig fremstilling av situasjonen.

Da det etter valget i fjor ikke ble flertall for Bjørvika skulle byrådet tatt ansvar og sett på andre alternativer i stedet for å gå til angrep på partiene som ikke deler deres standpunkt om Lambdaprosjektet. Er litt samarbeidsvilje for mye å be om når det kommer til vår viktigste kunstner?

Arbeiderpartiet mener fordelene ved å ha museet på Tøyen er enorme. Ikke bare fordi det gir en bydelen noe å være stolte av, men også fordi Munchs kunst vil kunne vises frem i bedre lokaler enn Lambda åpner for. På Tøyen får vi mer plass og et museum tilpasset kunsten fremfor et museum der kunsten må tilpasse seg.

Kostnadene knyttet til Lambda har hele tiden vært FRPs hovedargument mot prosjektet i Bjørvika og når vi nå ser at byrådets forslag til budsjett nok en gang rammer dem som trenger det mest, bydelene, er det viktig å også diskutere pris. Kanskje særlig fordi den nye skissen til museum på Tøyen viser frem et prosjekt som er 700 millioner billigere enn Lambda.

Vi på Grünerløkka vil ha i pose og sekk. Vi vil ha et byråd som satser på bydelene og som ikke tvinger oss til å kutte i midler til barnevern, gi Solfrid på 80 år et dårligere sykehjemstilbud og måtte trappe kraftig ned i vedlikehold og rengjøring av gater og parker – og vi vil ha et samarbeidsvillig byråd som velger den opplagt beste løsningen for Munch og byen: ett nytt museum på Tøyen.

Det fortjener Munch og det fortjener Oslos innbyggere.

Milos Rados, leder av Grünerløkka AUF og Victoria Marie Evensen, leder av Grünerløkka AP/Bystyrerepresentant