For dårlig sikkerhet

Alvorlige trusler mot politikere og andre fra høyreekstremister er en reell bekymring.

«Jeg rakk å tenke at i dag skal jeg dø». Slik beskriver Oslo-politiker Geir Kvarme (H) den alvorlige hendelsen som fant sted i Oslo rådhus tidligere i høst. En person som hadde oppført seg aggressivt tidligere på dagen, ble likevel sluppet inn på et møte med kulturkomiteen i bystyret – uten at politikerne var varslet om vedkommendes atferd noen timer tidligere.

Inne i møtet har personen ifølge rapporter kommet med rasistiske utsagn og oppført seg påfallende overfor komiteens eneste mørkhudede medlem, Abdullah Alsabeehg (Ap). Blant annet holdt vedkommende en laptop opp mellom seg selv og Alsabeehg, gjorde mine til å skulle kaste et glass – før personen til sist reiste seg opp og løp rundt møtebordet. Flere komitémedlemmer beskriver situasjonen som truende og at de fryktet at de skulle bli fysisk angrepet.

Det gikk bra, men ut ifra de opplysningene Dagsavisen sitter på, er det grunn til å hevde at det skyldes mest flaks enn godt sikkerhetsarbeid. Det virker ikke tillitvekkende at en person i det hele tatt slipper inn etter å ha oppført seg slik det er beskrevet i denne saken. Og mest alvorlig: Verken rådhusforvalter Marit Jansen eller direktør for sekretariatet Lars Arne Ryssdal tar nevneverdig selvkritikk eller initiativ til skjerpede sikkerhetskrav. Det er godt offentlig kjent at minst én politiker på Rådhuset er utsatt for alvorlige og jevne drapstrusler. Dette må forvaltingen ta inn over seg.

Denne situasjonen illustrerer også et annet, viktig problem: Alvorlige trusler mot politikere og andre fra høyreekstremister er en reell bekymring. I sin åpne trusselvurdering for 2018 skriver PST at «Terrortrusselen fra høyreekstreme kommer i første rekke fra enkeltpersoner og små grupper i randsonen av de mer etablerte miljøene. Dette er personer som kan utføre en voldelig handling på eget initiativ, men som samtidig vil legitimere handlingen ut fra en overordnet ideologisk og politisk overbevisning». Slike advarsler må tas på alvor, også i Oslo rådhus.