Folkehelseminister på defensiven

Du trenger verken bruke pekefinger eller moralprekener for å hjelpe det norske folk til å spise mindre kjøtt.

Kjære Sylvi Listhaug.

Det stemmer ikke at Norge gror igjen uten kjøtt. Det er fullt mulig å dyrke mer grønnsaker og belgfrukter i Norge enn vi gjør i dag, blant annet ved å omdisponere en del areal som i dag brukes til fôrproduksjon eller ved å bruke veksthus, som kan plasseres nesten hvor som helst og kan gjøre jordbruket mer klimatilpasset.

Regjeringen.no bekrefter dette; «Tretti prosent av dyrket mark egner seg til å dyrke matkorn. Ingen EU-land har lavere andel. 90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg».

Det er dessuten helt naturlig å se på en reduksjon av milliardsubsidiene til norsk kjøttbasert landbruk, inkl. ca 70–100 millioner kroner som de statlige opplysningskontorene bruker på å reklamere for animalske produkter (www.matprat.no bl.a.), når all forskning er så tydelig hva gjelder helsemessige, miljømessige og samfunnsøkonomiske gevinster av et grønnere kosthold.

Opplysningskontoret for frukt og grønt har visstnok til sammenligning ca 19 millioner kroner i året å rutte med til markedsføring av sine produkter. Det burde vært omvendt.

Du trenger verken bruke pekefinger eller moralprekener for å hjelpe det norske folk til å spise mindre kjøtt. Det holder lenge om du faktisk støtter ditt eget Helsedirektorats råd om å spise et «hovedsakelig plantebasert kosthold».

Så lenge du viser til de massive forskningsbaserte helsegevinstene ved mer grønt, er det tvilsomt at en slik støtte fra en folkehelseminister blir tolket som overformynderi.

Den tolkningen bør du i så fall tåle å stå i, for du vil fort bli svar skyldig når neste generasjon vokser opp og får vite at forskningen er så entydig allerede nå og at du brukte mest tid på å forsvare kjøttbransjen.

Dette betyr jo ikke at alle må bli vegetarianere! Ifølge ernæringsprofessor v/UiO Rune Blomhoff har Norge i dag nesten 2/3 animalsk basert kosthold, og vi må over på minimum 2/3 plantebasert kosthold for å forebygge sykdom.

Nesten halvparten av all kreft kan forebygges ved hjelp av kosthold og andre gode levevaner. Folkehelseministeren må være mer offensiv og vise oss at hun prioriterer denne overgangen og hjelper oss der hun kan.

At vi kan forebygge såpass mye ved hjelp av kosthold er «et alvorlig budskap», ifølge Blomhoff, som for øvrig er blant verdens én prosent mest siterte forskere på sitt fagfelt og leder arbeidet med nye nordiske kostråd for 2022.

Helsedirektoratet bekrefter på sine nettsider at nasjonal og internasjonal forskning viser tydelige sammenhenger mellom mer plantebasert kosthold og forebygging av kreft, hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, diabetes, høyt blodtrykk, overvekt og fedme.

Og bare tenk på hvor mye penger den norske staten kan spare!

Eksempelvis utgjør kreftbehandling alene en samfunnskostnad på svimlende 40 milliarder kroner pr. år, ref. «Rapport om kreftkostnader i Norge» fra 2014.

Og ifølge Helsedirektoratet er de potensielle samfunnsgevinstene dersom det norske folk faktisk følger kostrådene estimert til 154 mrd. pr. år – bestående av 1) flere leveår og bedret helse med en anslått verdi på 136 milliarder kr. pr. år. 2) reduserte helsetjenestekostnader på anslagsvis 12 mrd. kr. pr. år og 3) redusert produksjonstap (dvs. økte skatteinntekter pga. redusert sykefravær, uførhet og død) på anslagsvis 6 mrd. kr. pr. år.

Men det er faktisk ikke alltid så lett å følge kostrådene om hovedsakelig plantebasert, mindre prosessert kjøtt, fullkornsprodukter etc., når eksempelvis cafeen på Radiumhospitalet får store pølse- og pizzaplakater i ansiktet, i tillegg til sterk lukt av boller og baguetter uten et eneste grovt korn.

Så kjære Sylvi Listhaug, vi trenger hjelp! Vi trenger at du som folkehelseminister bidrar med holdningsendringer og strukturelle tiltak, som gjør det lettere for folk å følge rådet om et hovedsakelig plantebasert kosthold.

Ingen tid å miste, la oss brette opp ermene sammen!