Flytt departementene til Eidsvoll

Når vi nå (en gang for alle!) skal bygge nye departementsbygninger bør vi plassere dem langtenkt, utenfor Oslo. Det er bedre for sentrum, randsonen og miljøet.

Vekstprognoser for Oslo peker mot stadig høyere boligpriser, mer sosial segregering og økt press på kulturminner, naturområder og attraktive byrom. Tettstedene rundt blir sovebyer. Infrastruktur utnyttes halvveis da pendling går én vei.

Når vi nå (en gang for alle!) skal bygge nye departementsbygninger bør vi plassere dem langtenkt, utenfor Oslo. Dette vil være bedre både for Oslo, resten av regionen og miljøet. Departementsbyggene gir lite til sentrum, tar for mye plass for dagens tomt, truer viktige kulturminner og rommer mange arbeidspasser.

Å flytte departementene til Eidsvoll har ikke bare historisk sus, men vil utnytte eksisterende infrastruktur bedre og kunne skape et avlastende urbant knutepunkt. På Eidsvoll møtes Gardermobanen, Hovedbanen og snart ny Dovrebane. Flyplassen og ny E6 ligger rett ved. Fra Eidsvoll kan man reise til Stortinget på 30 minutter og til Gardermoen på fem minutter.

Vekstprognosene er ikke en naturlov
, men konsekvenser av dagens planlegging. Uansett hvor raske, høye og ofte dårlige boliger vi bygger i Oslo går utviklingen i samme retning. Byveksten bør heller tas gradvis og styres mot jernbanestasjonene i randsonen. Hele regionen bør planlegges for tett blanding av boliger, næring og offentlige funksjoner. For å oppnå dette trenger Oslo flere boliger for unge, voksne, eldre og familier, og tettstedene rundt trenger flere arbeidsplasser. Flytt departementene til Eidsvoll. Muligheten er her nå. Behovet blir stadig større.