Bomstasjon ved Kvernhuset ungdomsskole

«Flytt bommen ved Kvernhuset skole!»

– Uten tvil vil beboerne på Ambjørnrød få utfordringer knyttet til bompenger, flere enn i andre områder av Fredrikstad, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

LEDER: Ambjørnrød-beboer Stein Lohrmann vekker naturlig nok engasjement med sitt leserbrev om plasseringen av bomstasjonen ved Kvernhuset skole. – Vi kommer til å måtte betale bomavgift for å komme til dagligvarebutikken, lege, stemmelokale og kirke, skriver han. Beboerne nord for bomstasjonen på Veumveien har selvfølgelig et poeng - noe vi har omtalt flere ganger. Siden 2016 har både kommune – og fylkespolitikere kjempet for å få godkjent planene om å etablere en dagligvarebutikk ved gartneriet i Veumkrysset. Sist kjente plan er nå at butikken kan stå klar i høst.

Reaksjonene på Lohrmanns leserbrev har vært mange. Fra: «Dette kommer til å gjelde alle i Fredrikstad» og til «Kjære vene - kjør til Solgård så har dere akkurat det samme tilbudet som resten av Onsøy». Noen Kråkerøy- og Østsidenbeboere mener også at de «sitter i samme båt» som Ambjørnrød-folket, eller i alle fall innenfor samme bomring-felle(sskap). Bomringen vil garantert medføre ekstra kostnader for de fleste innbyggere i kommunen. Det er likevel vesentlige forskjeller på å være utenfor bomringen på Kråkerøy eller Østsiden – kontra det beboerne på Ambjørnrød vil oppleve i slutten av året når innkrevingen starter. Det ser man i begge områdene som har både nye og godt etablerte virksomheter innen flere ulike bransjer.

Vi må si oss enig med leserskribent Bjørn Olaf Skauen som beskriver plasseringen av bomstasjonen ved Kvernhuset som «bom-diskriminering».  Ja, selvfølgelig vil beboerne på Veum få muligheten til å kjøre bomfritt til Gressvik eller Råde for å få utført ulike oppgaver og tjenester – men Ambjørnrød er et naturlig nærområde til Fredrikstad sentrum. Eksempelvis skiller det ikke mye i kjøreavstand mellom Ambjørnrød skole og Nygaardsgata eller fra øvre del av Nøkleby og til samme destinasjon.

Vi mottok mange henvendelser når det ble kjent hvor bommene rundt Fredrikstad kom til å bli plassert. Det mest naturlige hadde vært å plassere dem ved kommunegrensa, mente mange. Hvor bomstasjonene kneiser over veibanen i dag er garantert økonomisk begrunnet med bakgrunn i trafikktall.  Leder av planutvalget, Rune Fredriksen (Ap), har kjempet for etablering av en dagligvarebutikk på Veum – vel og bra – men i denne sammenhengen blir det som «en pølse i slaktetiden». Flytt bommen som er satt opp ved Kvernhuset ungdomsskole!