Flyktninger ingen vinnersak

Aps migrasjonsutvalg vil stramme til flyktning- og asylpolitikken.

Det er en myte at Ap har vinglet og ført en liberal asylpolitikk. Det er riktig det Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter sa til Dagsavisen onsdag om at «Ap ikke har stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge». Det var bred enighet bak asylforliket på Stortinget høsten 2015. Ap-leder Jonas Gahr Støre var en pådriver for tilstramningsforliket. Stort sett er det retorikken som skiller partiene bak asylforliket.

Støres forgjenger, Jens Stoltenberg, var også hard i klypa. Hans rødgrønne regjering strammet kraftig inn i 2008 og 2009. SV protesterte med å ta dissens i regjeringen.

Aps migrasjonsutvalg med stortingsrepresentant Masud Gharahkhani som leder står på trygg partigrunn når utvalget foreslår å føre tilstramningspolitikken videre.

Noe annet kunne vi vel ikke vente. Tre år etter flyktningkrisen og bare ett år etter Aps dramatiske valgnederlag, er ikke tida inne for å foreslå en mindre tøff og mer human asyl- og flyktningpolitikk.

Det overraskende er at Ap i det hele tatt tar bryet med å annonsere ny politikk på et område der partiet ikke har noen velgere å vinne. Årsaken er flyktningkrisen i 2015 og valget i fjor. Valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning viser at innvandringssaken var den viktigste saken for velgerne. Hver fjerde velger hadde denne saken i tankene da de stemte. Men det var først og fremst Frps velgere som brant for den saken. Den var også viktig for MDGs, Høyres og SVs velgere, men innvandring var ikke en viktig sak for Aps velgere. Innvandring havnet helt nede på sjuende plass blant de sakene Aps velgere mente var de viktigste. På topp kom helsespørsmål. Eldreomsorg og skole/utdanning delte andreplassen. Deretter fulgte økonomi og sysselsetting og miljø- og klimasaken.

Ap tapte med andre ord ikke valget på grunn av sin innvandringspolitikk. Det gikk galt fordi partiet, ifølge Valgundersøkelsen, tapte sakseierskapet på sentrale områder for Ap som helse-, skatt- og sysselsettingspolitikk. I stedet for å øde kreftene på enda en innvandringsdebatt, burde partiet konsentrert seg om klimaendringene, den største utfordringen i vår tid.

Ap kan aldri gå til valg med innvandring som flaggsak. Det flagget er for lengst tatt av Frp. Derimot var Ap i Gro Harlem Brundtlands tid helt i front når det gjaldt klimapolitikken. Ap-ledelsen bør ta opp klimaarven etter Gro og ikke konkurrere om den strengeste asylpolitikken.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, har et poeng når han ønsker Ap velkommen etter med innstillingen fra Gharahkhani-utvalget. Asylmottak i Afrika, økonomisk støtte til nærområdene, bruk av midlertidig oppholdstillatelse, sperrer for familiegjenforening og tak på innvandringen, er gjenkjennelige Frp-forslag. Det trenger nødvendigvis ikke å være galt av den grunn. Men det er i alle fall ikke originalt.

Innstillingen er enstemmig. Ap kan dermed håpe på at asyl- og innvandringsspørsmålet ikke splitter partiet og landsmøtet til våren. Enstemmigheten har gått ut over tydeligheten. Hvor skal for eksempel de 5 milliarder kronene til den såkalte «solidaritetspotten» komme fra, og hvor mange flyktninger kan komme til Norge før taket er nådd?

Kompromiss er ikke alltid det beste. Migrasjonsutvalgets innstilling minner om Lofoten-kompromisset. Partiledelsen fikk begravd stridsøksene, men velgerne forsto ikke hva partiet mente om oljeboring i Lofoten.

Utvalgets forslag om å dele flyktningene inn i et A-lag og et B-lag bør ikke bli stående. Vi skal ta imot flyktninger som har fått FN-stempel og intellektuelle som må flykte fra udemokratiske regimer på grunn av sine meninger. Slike folk vil Norge ha. Fattigfolk som flykter fra krig og katastrofer, vil ikke Norge ha. De skal bare få midlertidig opphold her i landet. Det er ikke sosialdemokratisk politikk. Det er inhumant og usolidarisk.