Floberghagen, Norsk Presseforbund kan bidra sterkt til å ivareta fremtidige 'Sofier'

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, sier i etterkant av VGs pressekonferanse 27.03.2019 om VGs interne evaluering av dekningen og håndteringen av den famøse dansevideosaken deres at hun er veldig opptatt av å ivareta Sofie. Norsk Presseforbund har store muligheter til selv å bidra sterkt til å ivareta fremtidige 'Sofier' ved å gjøre det enklere å klage direkte til journalistens nærmeste redaktør FØR publisering.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

Det var rørende at Elin Floberghagen viste Sofie i VGs famøse dansevideosak hvordan hun kan klage VG inn til Pressens Faglige Utvalg.

For det er det minste Elin Floberghagen vel kan gjøre for å ivareta Sofie etter å ha blitt behandlet av VG på en måte som til og med de alle fleste i VGs redaksjoner omsider har erkjent.

Det er høyst sannsynlig mindre rørende for Floberghagen dersom hun skal vise alle som føler seg urettferdig behandlet av mediene hvordan de kan klage det aktuelle mediet inn til Pressens Faglige Utvalg, så hva med å gjøre det slik at så mange avklaringer som mulig kan skje før publisering i stedet for etter publisering?

Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund nevner i sitt intervju 27.03.2019 til TV2 umiddelbart etter VGs pressekonferanse om VGs famøse dansevideosak at hun synes det er veldig bra at representantene i VG er tydelige på at der det sviktet mest er i forholdet til Sofie, den uvante mediekilden som ikke er godt nok ivaretatt av VG. Floberghagen nevner at i sin forstand av presseetikken så skal denne kilden [Sofie] ivaretas på best mulig måte. Hun legger også ansvaret på VG dersom Sofie ikke kjenner seg igjen i det.

Floberghagen nevner også at man må lytte til det kilden forsøker å si. Til slutt nevner Floberghagen at den alvorligste feilen i denne saken er at Sofie har forsøkt å komme frem med sin historie uten å lykkes med det og at det for hennes vedkommende viktigste spørsmålet her er forholdet til Sofie og hvordan medier håndterer kilder som er uvant med mediene.

I min nylige korrespondanse med Norsk Presseforbund (før 27.03.2019) foreslo jeg en ordning gjennom en oversikt over alle medier / redaksjoner som er tilknyttet dem som vel langt på vei kan brukes for blant annet å håndtere situasjoner med uvante mediekilder, men de meldte til meg at de ikke har en slik oversikt. Det virket heller ikke som om de har en slik oversikt til eget bruk. De har heller ikke hittil i sin korrespondanse med meg nevnt at de har til hensikt i å lage en slik oversikt.

Det er derfor merkverdig at generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, på den ene siden mener at den alvorligste feilen i VGs famøse dansevideosak er at Sofie ikke har blitt godt nok ivaretatt samtidig som sekretariatet i det samme Norsk Presseforbund ikke har sørget for å lage en nødventil for intervjuobjekter som føler at de ikke blir godt nok ivaretatt, for eksempel ved å opplyse allmennheten om hvilke muligheter de har og hvor de kan henvende seg med sine bekymringer underveis i intervjusituasjonen. De har heller ikke i min nylig korrespondanse med meg meldt har slike planer.

I sin tydelige fortvilelse med sin kontakt med journalisten i VGs famøse dansevideosak, kunne Sofie dermed, gjennom en oversikt som Norsk Presseforbund kunne ha ha sørget for, finne en nødventil for henne slik at hun kunne ha ringt redaktør Hanne Skartveit med sine bekymringer før publisering.

Like naturlig som det er (eller var?) å motta angrefristskjema ved levering av kjøpte forbrukervarer, burde alle journalister med respekt for seg selv og sitt arbeid henvise til en oversikt hos en tiltrodd tredjepart, for eksempel Norsk Presseforbund, som inneholder kontaktinformasjon til deres redaktør samt informasjon for hvordan fremtidige 'Sofier' bør gå frem dersom vedkommende angrer seg eller blir usikker på noe i løpet av intervjuprosessen.

Norsk Presseforbund har dermed store muligheter til selv å bidra sterkt til å ivareta fremtidige 'Sofier' ved å sørge for at allmennheten - uavhengig av intervjuobjektenes profesjonalitet - har tilgang til en til enhver tid alltid oppdatert over hvilke medier / redaksjoner som er tilknyttet Norsk Presseforbund.


https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvordan-skal-intervjuobjektene-vite-hvem-som-kan-klages-inn-til-pfu-1.1452391

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/vg-saken-m%C3%A5-f%C3%B8re-til-at-det-skal-v%C3%A6re-enklere-%C3%A5-klage-til-redakt%C3%B8ren-f%C3%B8r-publisering-1.1456412

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RRjGed/evalueringen-av-saken-om-giske-videoen-vi-burde-beklaget-tydeligere

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0E1Kl2/tillitsvalgt-sendte-ny-bekymringsmelding-om-trond-giske