Flertall for fossilfrie byggeplasser i Fredrikstad

Fredrikstad Arbeiderparti er opptatt av at Fredrikstad som miljøby skal tilegne seg mest mulig kunnskap om hvordan vi på lokalt nivå kan bidra til å ta vår del av ansvaret for klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor globalt.

Vi fremmet derfor en interpellasjon i Kultur- og miljøutvalgets møte den 27. februar som satt temaet ‘fossilfrie byggeplasser’ på dagsorden. Fossilfrie byggeplasser innebærer skjerpede miljøkrav for både rive- og byggeprosessen som Fredrikstad kommune (som byggherre) kan ha med i sin kravspesifikasjon.

Vi vet for eksempel at Oslo kommune har satt seg ambisiøse mål ved å være en tilnærmet fossilfri by innen 2030, med et fokus på at disse kravene skal være rettet mot å se på flere ledd i byggeprosessen for å sikre at den foregår mest mulig fossilfritt.

Arbeiderpartiet ønsker at Fredrikstad kommune skal ta en fremoverlent posisjon i arbeidet for miljøet og utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Vi mener at tilegnelse av kunnskap om fossilfrie byggeplasser i Fredrikstad vil kunne være et viktig steg i riktig retning.

Det er derfor svært gledelig at et nesten enstemmig utvalg (FrP stemte imot), gikk inn for at rådmannen skulle gis i oppdrag å sikre at mulighetene for fossilfrie byggeplasser i Fredrikstad blir fulgt opp og ivaretatt i kommunens endelige vedtatte klimaplan.