Flere grønne gater

Bilfrie gater i sentrum er en god start, men bilfritt byliv bør ikke bare være en sentrumsgreie.

De siste årene har det skjedd store endringer i Oslo sentrum. Gater som tidligere var dominert av biltrafikk har nå blitt til trivelige gater hvor fotgjengere og syklister prioriteres, og parkeringspalsser har blitt byttet ut med lekeplasser, fortausrestauranter og trivelige møteplasser. Det tar tid å snu mange tiår med bilbasert byutvikling, men arbeidet er godt i gang.

Om Miljøpartiet De Grønne vinner valget så skal vi fortsette arbeidet med å skape mer byliv i sentrum, men de siste årene har vist oss at bilfrie gater er minst like fornuftig i nabolag rundt om i byen. Det er på tide å utvide satsingen!

Vi får mange tilbakemeldinger om at folk er fornøyd med det som skjer i sentrum, og stadig flere beboere rundt om i byen tar kontakt og ber oss om å gjøre noe med biltrafikken i nærmiljøet. De vil ha flere trivelige bilfrie områder med møteplasser der man kan bli kjent med naboer, og gater der barna kan leke fritt uten at foreldrene blir bekymret for at de skal bli påkjørt.

Dette samme ser vi når vi gjennomfører undersøkelser for å finne ut hva Oslo-folk vil ha mer av for å ta byen i bruk. Da svarer de ikke at de vil ha flere biler eller parkeringsplasser, men at de vil ha flere trivelige gågater, gatemøbler, lekeapparater og mer grønt. Det ønsker vi å levere på, ikke bare i sentrum, men i hele byen.

Et godt eksempel på lokalt initativ er Rostockgata ved Barcode. Her tok innbyggere og næringsliv kontakt med byrådet for å høre om det var mulig å få stengt av gata i en periode. Ikke fordi de misliker biler, men fordi de vil gjøre nærmiljøet triveligere og sikre barna en trygg vei til skole og barnehage.

De Grønne mener at de beste nabolagene skapes av at nabolagene selv engasjerer seg, men slik det er i dag kan veien til bilfrie områder virke lang og kronglete, spesielt for de som ikke er vant til å jobbe opp mot kommunen. Vi bør gjøre mye mer for å hjelpe til med å skape levende nabolag uten unødvendig biltrafikk, slik at denne type initiativer ikke kun blir forbeholdt de mest ressurssterke.

Derfor vil vi ha en stor satsning på «Levende sommergater», en ordning hvor innbyggere som ønsker det, enkelt kan ta kontakt med kommunen og søke om å få stengt av gata for biltrafikk i en periode. Så vil kommunen stille opp med gatemøbler, lekeapparater og beplantning slik nabolaget selv ønsker det.

De Grønne mener at flere bilfrie nabolag bør være en viktig satsing de neste årene, og tror at det på sikt er potensial for minst 50 bilfrie sommergater over hele byen.

Å stenge av gater midlertidig er en god og trygg måte for innbyggerne å teste ut hvordan gata i nærmiljøet blir når man bytter ut plass til biltrafikk og parkeringsplasser med trivelige møteplasser og trygge lekeområder for barna. Etter å ha testet det ut vil det nok være mange som ønsker å gjøre gatene sine permanent bilfri. Da skal Miljøpartiet De Grønne naturligvis ikke være vanskelig å be.