Fleip eller fakta?

Mener Ola Borten Moe alvor når han etterlyser en ­faktabasert debatt om norsk oljeutvinning? Nå har han sjansen til å vise at han mener alvor.

Innlegget er skrevet sammen med Audun Randen Johnson, Naturvernforbundet.

Denne våren får olje- og energiministeren råd fra regjeringens egne miljø- og fiskeeksperter om hvilke områder som ikke bør gis til oljeindustrien i forbindelse med 22. konsesjonsrunde. Så langt har den rødgrønne regjeringen overkjørt disse rådene i tre av fire tilfeller når de har gitt oljeindustrien tilgang på nye områder. Ola Borten Moe kan sørge for at det ikke skjer igjen.

Det er fast praksis at regjeringen ber om råd fra blant annet Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning før de inviterer oljeselskapene til å søke om letetillatelser i nye områder på norsk sokkel. Dette gjelder både i de ordinære konsesjonsrundene som gjennomføres annethvert år, og i de årlige tildelingsrundene for de såkalte forhåndsdefinerte områdene på norsk sokkel (TFO). Problemet har vært at regjeringen har vært døv for rådene de har bedt om.

Før sommeren skal Ola Borten Moe dele ut nye områder både gjennom den ordinære konsesjonsrunden på norsk sokkel, og den omstridte TFO-ordningen, en spesialordning der oljeindustrien lett får tilgang på nye steder å bore. Ola Borten Moe gikk i fjor ut mot miljøbevegelsen og sa at han ville møte vår «verdensanskuelse med fakta». Fakta er at den rødgrønne regjeringen har overkjørt faglige råd og slått alle rekorder i antall tildelinger til oljeindustrien.

I TFO-runden vi nå står overfor har Borten Moe alt fått råd. Direktoratet for naturforvaltning frykter for alvorlige konsekvenser for blant annet kysten av Finnmark om det åpnes for oljevirksomhet. Det samme gjør Klima- og forurensningsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Det er vel ikke noe galt med disse rådene? Ønsker vi en kunnskapsbasert oljevirksomhet er det vel bare å følge dem?

Når det gjelder den nye konsesjonsrunden for norsk sokkel, skal ministeren snart be om miljøfaglige råd. Selv om det har vært gjort historisk store funn det siste året, har oljeindustrien varslet enorm interesse for å få flere områder å bore i. Nylig la de fram sin ønskeliste for hvilke områder de vil ha tilgang til. Flere av disse områdene har fagetatene tidligere frarådet å åpne. Nå skal Ola Borten Moe vurdere ønskelisten fra oljelobbyen, for deretter å se hvilke områder de kan søke om å få. Hører olje- og energiministeren på de faglige rådene, må mange av områdene oljeindustrien har satt opp på sin ønskeliste, ikke dukke opp på listen over hvilke områder som blir med videre i prosessen og som til slutt havner i hendene på et oljeselskap.

De nye store oljefunnene det siste året burde få regjeringen til å tråkke på bremsen. Det er ingen grunn til å be om råd, for så å overkjøre dem. Av hensyn til fiskeri, sjøfugl og sårbar natur, er det allerede blitt advart mot å dele ut flere av områdene oljeindustrien ønsker seg.

Det er også helt nødvendig av hensyn til klimaet at Borten Moes liste med tilbud til oljeindustrien blir kortere enn den lange ønskelisten selskapene leverte inn. Det er nemlig ikke bare hensynet til fiskeri og sårbar natur langs norskekysten som må bremse tempoet i norsk oljeutvinning. Den ekspansive tildelingspolitikken regjeringen fører vil gi en betydelig økning i norske klimagassutslipp i mange år framover. Vi har allerede funnet langt mer fossil energi enn vi kan tillate oss å bruke av hensyn til klimaet.

Det er nok fakta på bordet som tilsier at dagens oljepolitikk bør endres. Hvis Ola Borten Moe vil ha en faktabasert oljedebatt, kan han vise det ved å lytte til fakta. Det betyr at færre områder deles ut og at våre mest sårbare områder spares.