FIVH's nye energikilde!

I Dagbladet 22. juli 2014 skriver nemlig Arild Hermstad (FIVH) bl.a. ”... at vi flyr langt og at partikler og vanndamp fra flymotorene danner oppvarmende fjærskyer og kondensstriper.” Jeg tror knapt det jeg leser!

Fremtiden I Våre Hender ønsker å fjerne mye uønsket flytrafikk, på norske hender, ved å legge ned Avinor. Men begrunnelsen er verre enn verst. Arild Hermstad påstår altså at utslippsgassen vanndamp og partikler danner gasser som har en egen indre energi, som medfører oppvarming. Slik sett er altså fjærskyer og kondensstriper energibærere, som medfører oppvarming?

Hvor mener Arild Hermstad at fjærskyer og kondensstriper får denne energien fra? Hvilke fysiske lover er det som regulerer denne energifluksen?

Dette er helt i tråd med påstandene fra klimaalarmistene, at CO2 varmer opp atmosfæren, pga. re-emmisjon. Men hvis CO2 er en energibærer med oppvarmende effekt, hvorfor utnyttes ikke dette direkte? Hvorfor må denne CO2’n først fanges og deretter graves ned?

Hvis fjærskyer og kondensstriper er oppvarmingsenheter, hvorfor satses det ikke mer på å utnytte denne varmen direkte, der det trengs?

Svaret er selvfølgelig at dette er fullstendig vranglære. Verken CO2, fjærskyer eller kondensstriper er energikilder. Himmel og hav!

Arild Hermstad skriver også:

”Om få tiår må vi være et nullutslippssamfunn skal vi unngå farlige klimaendringer. Tiden er knapp.”

Hvilke farlige klimaendringer, Hermstad?

CO2 har ingen oppvarmende effekt. CO2-nivået stiger jevnt og trutt, mens temperaturen går ned. Dessuten representerer hverken fjærskyer eller kondensstriper noen oppvarmingsrisiko.

Hva blir det neste?

Jeg håper ingen lar seg skremme av slikt unaturlig snikksnakk.