Feilkopling fra Civita

Tankesmien Civita, ved samfunnsøkonom Steinar Juel, hevder (Aftenposten 12. april) at statlige midler jevner ut de økonomiske forskjellene mellom folk.

Utgangspunktet er at Statens brutto finansformue, det vil si Oljefondet, Folketrygdfondet samt aksjer i diverse selskaper, utgjør totalt vel 1000 milliarder kroner. Dette beløpet fordeler så Civita likt på alle husstandene i Norge. Da ”eier” nemlig alle Norges husstander 4,2 millioner kroner hver.

Selvsagt utjevnes ikke forskjellene mellom folks økonomi eller formuer ved slike finurlige framstillinger. Skulle utjevning ha skjedd, måtte de som har behov for det, kunne få utbetalt sin andel av den felles formuen. Men slik er det selvsagt ikke. Levekårsundersøkelsen for 2018 fra Statistisk sentralbyrå ble offentliggjort dagen før Civitas meningsløse utspill i Aftenposten. Der framgår det at 19 prosent av Norges befolkning bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift.

I rapporten fra sentralbyrået framgår også blant annet at nesten 150 000 husstander har problemer med å få endene til å møtes økonomisk, at svært mange har ikke råd til ferie, til å gå til tannlegen og så videre. Fortsatt er realiteten at de rikeste 10 prosentene eier over halvparten av den samlede netto finansformuen i befolkningen, og at for eksempel mange barnefamilier ikke en gang har råd til å la barna delta på sosiale aktiviteter.

Nei, Civita, slutt med slike latterlige utspill for å forsvare at de økonomiske forskjellene fortsatt skal være skyhøye i Norge. For det er vel ikke slik at dere går inn for at det utbetales en andel av oljefondet på opp til 4,2 millioner ut fra den enkelte husstands behov?