Feil bruk av 122 millioner kroner

Helt uforståelig, mener Skolenes landsforbund om regjeringens millionpakke til flere lærerspesialister.

Lærerspesialistene skal etter sigende tjene som veiledere for andre lærere og bidra til faglig styrking av lærerkollegiet. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner burde avvikle ordningen og erkjenne at regjeringen gjorde en lei feil når de innførte den som et pilotprosjekt i 2015.

Det er i forslaget til statsbudsjett for 2019 at regjeringen vil styrke ordningen med lærerspesialister med om lag 50 millioner kroner, til totalt 122 millioner kroner. Dette er feil bruk av penger i skolen. Bruk pengene på noe annet.

Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å videreføre og utvide pilotprosjektet. Vi og vår tariffmotpart KS har over årtier laget et lønnssystem for lærere, som vi forholder oss seriøst til. Så kommer Kunnskapsdepartementet og dets statsråd og oppretter en ny stillingskategori, der noen få lærere får 50.000 kroner i lønnsøkning, uten at partene i arbeidslivet blir involvert. Dette er et angrep på den norske modellen i vår sektor og vitner om at statsråden mangler respekt for reglene i arbeidslivet.

Regjeringens satsing på lærerspesialister bryter med tariffavtalene lærerne har. Det er ingen stillingskategori som heter lærerspesialist. Det slår en kile i det kollektive lønnssystemet. Opprettelsen av nye stillinger i skolen må gjøres på den riktige måten, med drøftingsplikt og involvering av partene i arbeidslivet. Sannheten er at lærerspesialistene skaper et A- og B-lag blant norske lærere.

Satsingen på lærerspesialister fører til uro, misnøye og svekker samarbeidet i kollegiet. Alle som har lærerutdanning er lærerspesialister. Ikke bare et fåtall. Slik ser vi det i Skolenes landsforbund.