Feil av Dagsavisen om kunstnerøkonomien

Dagsavisen skriver på lederplass onsdag 25. oktober at jeg i forslag til statsbudsjettet for 2018 gjør innsparinger på posten for kunstnerøkonomi uten å ville innrømme det. Det er helt feil.

Dagsavisen kan ikke ha satt seg godt nok inn i kunstnerøkonomien.

Det er riktig at vi for 2018 ikke har lagt inn forslag om nye tildelinger av statsstipend. Men denne ordningen er ikke en del av kunstnerøkonomien.

Formålet med statsstipend er å støtte personer innen tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning.

For kunstnerøkonomien er det med en avsetning på 314 millioner kroner lagt inn en økning på 2,2 prosent; til arbeidsstipend, stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere, samt diversestipend og diversestipend for nyutdannede, med flere.

De siste fire årene har regjeringen satt i gang og utvidet tiltak innen kunstnerpolitikken for 53 millioner kroner. Ulike tiltak som skal gi flere kunstnere økte muligheter til å leve av det de skaper.

Det er bra med engasjement for kunstnerøkonomien, da kan vi også få diskutert hvordan vi kan utvikle kunstnerpolitikken videre og drøftet nye tiltak som kan bidra til at flere kunstnere styrker inntektene for sitt virke. Slik skaper vi et bærekraftig fremtidig kulturliv.