Fastleger presses ut

Abortstrid: Helse- og omsorgsdepartementet angriper trosfriheten når de avviser at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise 
pasienter til abortinngrep.

Fastleger presses ut

Hallvard 
N. Jørgensen

Teolog

Torstein Husby

Overlege dr.med.

Abortstrid: Helse- og omsorgsdepartementet angriper trosfriheten når de avviser at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise 
pasienter til abortinngrep.

«Konsekvensen kan i praksis bli yrkesforbud for fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til et abortinngrep.»