Erna Solberg i spørretimen onsdag.

Farlige fødsler

Å peke på den rødgrønne regjeringen er ikke et godt svar fra en statsminister som har bedt kvinner om å føde flere barn.

«Vi kan ikke føde på Skype». Det er budskapet til Bunadsgeriljaen, som nå har vokst til 40.000 medlemmer på Facebook. Opprøret startet som reaksjon på nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund. At opprøret har spredt seg over hele landet tyder på en frustrasjon som brer seg langt utover Nordmøre.

Andelen ufrivillige fødsler utenfor sykehus av det totale antallet fødsler er doblet de siste 15 årene.* Sentraliseringen av fødetilbudet er hovedårsaken. Mangel på ledige fødesenger ved sykehusene gjør dessuten at sykehusene ber kvinner vente med å reise til sykehuset fram til de er i aktiv fødsel. Forskere fra Høgskulen på Vestlandet har gjort dybdeintervjuer med kvinner som ikke har rukket fram til sykehuset i tide. En av kvinnene fikk beskjed om å ta en Paracet og ringe tilbake senere. Hun hadde tidligere opplevd en såkalt styrtfødsel.

Ifjor sørget Barselopprøret for å sette søkelyset på mangelfull oppfølging av kvinner og nyfødte. Bunadsgeriljaen har sørget for at debatten har blusset opp igjen. Regjeringen burde lytte. Dessverre vender de fortsatt det døve øret til, i form av forutsigbare, drøvtygde svar som: «Fødetilbudet er blitt bedre», «Norge er et av de beste landene å føde i», og ikke minst: «Fødeavdelinger ble lagt ned også under de rødgrønne». Det siste svaret kom fra Erna Solberg i onsdagens spørretime, der hun ble utfordret til å svare for seg om sentraliseringen av fødetilbudet.

Å peke på den rødgrønne regjeringen er ikke et godt svar fra en statsminister som har bedt kvinner om å føde flere barn, selv om hun har rett i at sentraliseringen har pågått lenge. At det er tryggere å føde i Norge enn mange andre land er heller ikke godt nok for kvinnene som må leve i frykt for å ikke rekke fram til sykehuset i tide. «Når sykehus skal kutte og effektivisere er tilbudet til fødende og barselkvinner noe av de første som kuttes», skrev leder for Den norske jordmorforening i et innlegg i Dagsavisen før helga. Det er nettopp denne utviklingen regjeringen må gripe inn i. Da må helseforetakenes autonomi utfordres.

* I en tidligere versjon av denne artikkelen har Dagsavisen skrevet at tallet på kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus, er doblet på 15 år. Det riktige er at tallet er doblet på 30 år. Andelen slike fødsler av det totale antallet fødsler er imidlertid nær doblet når en sammenligner femårsperioden 2004-2009 (0,7 prosent) og perioden 2013-2017 (1,3 prosent).