Faktisk tolkning

I en tid da falske nyheter er et reelt og alvorlig problem er faktasjekk viktig.

Torsdag forrige uke hadde vi her i avisa en sak om hvordan regjeringen gjennom FNs omstridte migrasjonserklæring har sagt ja til å «gripe inn i medias dekning av migrasjon», som var vår tittel. Bakgrunnen er formuleringer om å påvirke mediene for å «forme oppfatningen av migrasjon», at journalister skal bevisstgjøres om riktig ordbruk om migrasjon, og at myndighetene skal kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter». Formuleringene har fått blant andre Norsk Redaktørforening til å reagere

I en omfattende gjennomgang av migrasjonsavtalen avlegger faktisk.no denne saken i Dagsavisen en visitt. I en tekst der vår sak sauses sammen med påstander som kommer fra helt annet hold, slår de fast at vår tittel er misvisende. På bakgrunn av dette fikk lesere som ville dele vår sak på Facebook før helgen en advarsel om at det var «additional reporting» om saken fra Faktisk.

I en tid da falske nyheter er et reelt og alvorlig problem er faktasjekk viktig. Faktisk har bygd seg opp en velfortjent autoritet på feltet. Det er vel og bra. Det er også bra at folk blir varslet om falske nyheter. Men en slik autoritet må forvaltes med kløkt. I denne saken gjør Faktisk seg til overdommere når de legger sin tolkning av både vår tittel og FNs migrasjonsavtale til grunn og slår fast at vår tittel er misvisende. Vi er uenige i denne tolkningen. Ingen av oss sitter med fasit, men når Faktisk sauser vår tittel sammen med påstander fra andre, slår fast at det er «misvisende» og utstyrer delinger av vår sak med en advarsel, etterlater de et inntrykk av at vår journalistikk er feil.

Faktasjekk er viktig for å styrke tilliten til mediene. Å så tvil om normalt journalistisk arbeid, slik de har gjort i denne saken, er ikke et bidrag til å styrke denne tilliten. Tvert imot.