EU skyver på problemene

De forhandlet langt ut i morgentimene fredag før de ble enige. Men nå har altså EU-lederne fått på plass en avtale om at flyktningene og migrantene som kommer til Europa fra nå skal være hele unionens ansvar, ikke hvert enkelt medlemsland sitt.

Veien til enighet var ikke lett, for flere land i Øst-Europa har inntatt en holdning som er langt unna prinsippet om solidaritet. Dessuten truet Italia med å blokkere alle vedtak om ikke EU la om asyl- og innvandringspolitikken.

Enigheten til tross, fortsatt er mange spørsmål ubesvart. Å opprette eventuelle mottakssentre i Afrika skal utredes. Vi vet lite om hvordan EU eventuelt skal få land i Nord-Afrika med på en slik ordning.

Systemet med obligatoriske kvoter har EU nå gått bort fra. Isteden skal det etableres sentre langs middelhavskysten der det skal foregå en første utsiling av flyktninger og migranter. De som har behov for beskyttelse skal så bli fordelt til de ulike medlemslandene.

Den store svakheten ved avtalen er at det skal være frivillig for landene å ta imot mennesker. Det er dette prinsippet som gjorde enigheten mulig. Men frivilligheten gjør at enkelte land kan velge å bidra svært lite, mens land som ser behovet for en solidarisk flyktningpolitikk vil måtte ta et større ansvar.

Vi mener det er bra at EU-landene er blitt enige om at utfordringene med flyktninger og migranter må løses gjennom samarbeid. Men et samarbeid krever at alle landene vil bidra med sitt. Hvis flere land velger å lene seg tilbake og være gratispassasjerer, kan vi få en langvarig maktkamp i EU. Reelt sett vil dermed ingenting være løst gjennom den nye avtalen. Systemet med obligatoriske kvoter fungerte ikke. Men å erstatte det med en mindre forpliktende avtale kan umulig ses på som en riktig vei å gå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!