Et bedre liv

De som sutrer over klimatiltak bør heller tenke over hvor fett det blir med et bedre liv.

Bedre framkommelighet! Busser som går oftere, bybaner som holder tida og frakter deg komfortabelt fram. Tog med kapasitet til å frakte de stadig økende mengdene pendlere. Lyntog som omdefinerer sentrum og periferi, opprettholder bosetting i distriktene og blir et alternativ til flyets mas, køer, sikkerhetskontroller og forsinkelser. Reinere luft i byene, giftlokk som forsvinner, tusenvis av mennesker som slipper pusteproblemer.

Bedre liv! Bygg med bedre luft og lavere strømforbruk. Lavere strømregninger som følge av smarte styringssystemer for strøm, som reduserer forbruket ditt uten tap av komfort. Eller lavere strømforbruk fordi varmen din kommer fra det lokale fjernvarmeanlegget, som den fantastiske EnergiParken i Akershus der lokale biovarer gir klimanøytral varme, bidrar til lokale arbeidsplasser og skaper landemerker i store solfangeranlegg som ikke står trangere enn at sauene fortsatt kan beite der.

Skit blir til gull! Fra å være en kilde til lokal forurensning og overgjødsling kan kuskiten bli drivstoff til bussene våre. Råvaren som blir igjen, etter at gassen er hentet ut, er raffinert gjødsel som gir bedre forvaltning av jordsmonnet. Samme type gass kan hentes ut av de gamle søppeldeponiene våre og bli en kilde til energi – med arbeidsplasser på kjøpet.

Industriarbeidsplasser! Norge konkurrerer ikke på lønn. Vi konkurrerer på å være best. Norsk industri er en suksesshistorie, vi har gått foran i å ta i bruk ny teknologi og kutte klimagassutslipp i industrien. Nå ønsker industrien nye tiltak, slik at de kan bli enda bedre. Slik sikrer vi industriarbeidsplassene våre.

Enkelte prøver å si at klimatiltak er dyrt. En svær utgift. «Sjølpining», sier noen. Bare vondt og fælt. Mer sur og defensiv går det ikke an å bli. Vi har muligheten til å bli et renere, enklere, mer komfortabelt og tryggere samfunn, og på kjøpet få mye lavere klimagassutslipp. Det er solidaritet og egeninteresse på samme tid. I min levetid risikerer vi å ødelegge menneskenes livsgrunnlag, på grunn av kortsiktig tankegang.

Her i Norge har vi den snevreste debatten av alle, der «klimatiltak» er blitt synonymt med lidelse og nød. Snakk om tullprat. Vi er de heldigste i verden. For vi har muligheten til å gå foran, vise at vi får til det hele verden må greie: Å kutte utslippene kraftig for å redde jordas livsgrunnlag, samtidig som vi lever gode liv. Det er nok av sure 50-åringer som bærer seg over hvor vondt og vanskelig dette er å få til. La dem holde på. De bør tenke mer på barnebarna sine. Og hvor fett det vil bli med bedre framkommelighet, nye og trygge arbeidsplasser, reinere luft og bedre liv.