Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad på partienes pressekonferanse torsdag kveld.

Et angrep på selvbestemmelsen

Solbergs regjering har redusert kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

De fire regjeringspartiene kan være så vel forlikt som de vil. At Sylvi Listhaug (Frp) omtaler Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som en real kar i NRKs Politisk kvarter, er hyggelig. Vi kan også puste lettet ut over at KrF ikke fikk gjennomslag for endringer i abortlovens paragraf 2c. Men det er ikke til å komme fra at kvinners rett til å bestemme over egen kropp er blitt innskrenket som følge av partienes kompromiss. Såpass ærlige bør de være, representantene for både Høyre, Venstre og Frp, som har stilt seg negative til en innstramming av abortloven. Partienes forsøk på å fortelle en annen historie er lett å gjennomskue.

At retten til selvbestemt fosterreduksjon blir fjernet er ikke et resultat av at flertallet av befolkningen, eller stortingspolitikerne, ønsker det. Det er heller ikke et grep som vil bidra til færre aborter. Det er rett og slett det som tydeligvis skulle til for å bevare de borgerliges makt. Erna Solbergs regjering har redusert kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Vi håper at det vil føre til mobilisering i årets 8.marstog.

«Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to». KrFs Kjell Ingolf Ropstad har på et vis beklaget utsagnet han kom med i partilederdebatten etter at regjeringens plattform var klar. Han mener i ettertid at det var «krøkkete» sagt. I realiteten er det langt mer enn krøkkete. Utsagnet er avslørende for hvilken tilnærming han har til kvinners svært vanskelige livsvalg. Virkeligheten er ikke så enkel som Ropstad later til å ha inntrykk av.

De ytterst få som kommer til den slutningen at den beste løsningen er å fjerne et av flere fostere bør møtes med respekt, ikke mistillit.

KrF har også fått en vetorett i bioteknologiloven, hvilket betyr at døra for både eggdonasjon, tidlig ultralyd og blodprøve som kan avdekke sykdom hos foster tidlig, er stengt framover. Vi konstaterer at utfordrende etiske spørsmål, som hadde fortjent en bred politisk debatt, nå virker å være parkert for at KrF skal føle at de har vunnet noe. Men regjeringens abortkompromiss er ikke en seier for noen.