Et angrep på oss alle

Det er ikke kjent hvem som står bak, men jeg vil uttrykke sympati og støtte til Wara og hans familie.

I løpet av kort tid har vi sett flere episoder med hærverk hos justisminister Tor Mikkel Wara. I den siste og mest alvorlige episoden ble justisministerens bil påtent.

Det er ikke kjent hvem som står bak, men jeg vil uttrykke sympati og støtte til Wara og hans familie. Jeg tar skarp avstand fra denne type angrep, mot hvem det skulle være, og i dette tilfelle mot landets justisminister. Slike handinger er fullstendig uakseptabele, men i tillegg er de faktisk et angrep på demokratiet.

Jeg er uenig med justisminister Tor Mikkel Wara i mange spørsmål, uenig med partiet han er medlem av, og regjeringen han sitter som del av. Det vil jeg fortsette å være. Det hindrer ikke at det faktisk er den regjeringen vi har, og da er han også min justisminister. Jeg kritiserer ham villig vekk på politikken de fører, men vil aldri godta at han og hans familie utsettes for nedrige angrep som dette. Det fortjener de ikke, det fortjener vi ikke. Den eller de som står bak dette, du/dere angriper oss alle.

En av de beste tingene med det norske samfunnet er den egalitære samfunnsstrukturen. Jeg setter pris på at vi kan møte på politiske ledere i butikken, i marka eller ute på byen. Vi bør ikke havne i en situasjon hvor våre politiske ledere skilles fra befolkningen grunnet sikkerhetsproblematikk. Derfor håper og tror jeg at alle gode krefter samler seg om å støtte familien, og så håper vi at politiet snarest mulig får tatt gjerningspersonen(e) som står bak. Sånn som dette kan vi bare ikke ha det!

Jeg både håper og tror at politiet tar saken på største alvor og setter i verk tiltak som gjør det mulig å oppklare saken og stille de(n) som står bak til ansvar.