Erna Solbergs prosjekt havarerte

Norge får en historisk høyrevridd regjering. Den varer neppe 
perioden ut.

Etter tolv dager med beinharde forhandlinger, ga de fire partilederne i går kveld opp å danne en flertallsregjering. Erna Solbergs ønskedrøm har ikke gått i oppfyllelse. En mindretallsregjering med Frp er mer å sammenligne med et mareritt. Regjeringen Solberg må brøyte seg vei gjennom Stortinget med KrF og Venstre som støttehjul. Det er en betydelig risikosport. Allerede nå blir mindretallsregjeringen av Høyre og Frp spådd et kort liv.

Erna Solberg har dermed mislyktes med sitt prosjekt om å få til en borgerlig samling av de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF. Nå var det ikke mange utenfor Høyres indre krets som trodde det var mulig å få til en slik flertallskoalisjon. Det er som å forene politisk ild og vann. Motpolene i den borgerlige blokken, KrF og Frp, gjør en slik storsamling nesten umulig. Omtrent alle de hjertesakene som KrF brenner for, er Frp sterkt mot. Det gjelder for eksempel kamp mot fattigdom, bistandspolitikk, asylpolitikk, klimapolitikk og alkoholpolitikk. Dessuten er partiene uenige om skattepolitikken og handlingsregelen som regulerer bruken av oljepengene. KrF er for skatteøkninger. Frp er for store skattekutt. KrF vil holde seg til handlingsregelen. Frp har aldri godtatt regelen. Disse og en rekke andre politiske saker, er grunnen til at Knut Arild Hareide hele tida har hevdet at det er lite sannsynlig at hans parti går i regjering med Frp. Etter sonderingshavariet i går har Hareide fortsatt sine ord i behold. Høyre som gikk til valg på en firepartiregjering, har ikke det. Langt på vei har partiet holdt velgerne for narr.

Dannelsen av en regjering av Høyre, KrF og Venstre, slik Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande har ønsket, ville ikke ha bydd på store problemer. Høyres bestrebelser på å få til borgerlig samling har alltid gått gjennom samarbeid med sentrum. Frps insistering de siste årene på at partiet ikke vil støtte en regjering som Frp ikke er med i, har blokkert for en Høyre/sentrum-regjering. Forutsetningen for en borgerlig regjering har derfor vært at Frp må med. Denne realiteten har Erna Solberg måtte bøye seg for. Siv Jensens ønske om å bli statsråd i Erna Solbergs regjering har også blokkert for en ren Høyre-regjering i mindretall. En mindretallsregjering av Høyre har ikke vært på tale verken før eller etter valget. Høyre har hele tida gått for en flertallsregjering av alle de fire partiene, mens sentrumspartiene har snakket om en sentrum/høyre-regjering. Ingen snakket varmt om en mindretallsregjering Høyre og Frp før valget. Den muligheten var det mediene som pekte på og som Jens Stoltenberg forsøkte å skremme velgerne med.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har sagt at en mindretallsregjering er i fare hvor hen den går, spesielt når den går til Stortinget. Hans første regjering ble felt av Ap og Høyre i fellesskap i 2000. Bondeviks andre regjering ble i realiteten felt av Carl I. Hagen da Hagen før valget i 2005 gjorde det klart at Frp ikke ville fortsette å støtte en regjering som Bondevik ledet. Erna Solbergs mindretallsregjering skal i fortsettelsen støtte seg på KrF og Venstre i Stortinget. Det vil kunne gå bra en stund. De to partiene lovet velgerne å skaffe landet en borgerlig regjering dersom det ble borgerlig flertall ved valget. Det vil være løftebrudd hvis Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande går sammen med Ap og feller regjeringen i løpet av kort tid. Det er krevende å styre landet som mindretallsregjering. Misnøyen kan melde seg fort. Nå har KrF og Venstre fått betydelig gjennomslag for flere av sine saker i samarbeidsavtalen som er inngått med Høyre og Frp. Det vil selvsagt gjøre det lettere for mindretallsregjeringen i tida som kommer. Men en samarbeidsavtale er som en skigard, den varer ikke evig.

Da Kåre Willoch dannet sin mindretallsregjering av Høyre i 1981, hadde han også en avtale med de daværende støttepartiene Sp og KrF. Både i regjeringspartiet Høyre og i støttepartiene Sp og KrF vokste etter hvert misnøye med denne stortingskoalisjonen. Etter to år sa Sp og KrF stopp. De banket på statsminister Willochs dør. Han slapp dem straks inn i regjeringsvarmen. Det kan hende at KrF og Venstre etter hvert kommer til at det er bedre å være på innsiden enn på utsiden når regjeringen bestemmer politikken. Med andre ord at Erna Solbergs får oppfylt sitt ønske om en flerpartiregjering senere i perioden. En flertallsregjering har selvfølgelig større mulighet for å sitte perioden ut enn en mindretallsregjering. Denne regjeringen vil neppe vare fram til neste stortingsvalg. Den vil være i fare hver gang den går til Stortinget.