Erna Solberg møter Donald Trump: Sikkerhet og atomvåpen

Vi ønsker Erna Solberg lykke til i møtet med Donald Trump 10. januar. Her er Nei til Atomvåpens forslag til ting som bør tas opp.


Vi er redde for at eskalasjonen i ordbruk med Nord-Korea fører til en større fare for at atomvåpen blir brukt ved et uhell. Statsministeren vår må holde fast på sitt standpunkt om at diplomati er veien å gå, og arbeide for at sivilsamfunnet blir hørt når saken kommer opp.

Iran-avtalen må beholdes så lenge Iran oppfyller kravene. Det er en vellykket framforhandlet løsning, og et viktig eksempel på et strengt verifikasjons- og kontrollregime. Regjeringen har tidligere uttrykt støtte til avtalen og må fortsette med det.

Statsministeren må si fra at det ikke er akseptabelt med en tidobling av USAs atomvåpenarsenal, slik Trump har foreslått. Ingen blir tryggere av å bli «forsvart» av et atomvåpen, tvert imot øker faren for uhell jo flere atomvåpen som er klare til utskytning. De konkrete utslippene og stråleforurensningen blir høyere, og truer menneske- og dyreliv der hvor uranen blir utvunnet og anriket. 


Statsministeren må si fra om at Trumps policy om å utvide mulighetene for bruk av atomvåpen, ikke har støtte hos hans allierte i Norge. Det har kommet signaler om at et cyberangrep mot USA vil kunne gjengjeldes med atomvåpen. Norge må ta sterk avstand fra dette, og heller påvirke i retning av et prinsipielt nei til førstebruk av atomvåpen.

Til sist vil vi minne på at Høyre har skrevet i sitt partiprogram at partiet vil legge til rette for en verden fri for atomvåpen. Vi forventer at Høyre lever opp til dette løftet, både i møte med USAs president og ellers.