Erna Solberg etter spørretimen onsdag. FOTO:VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Erna må svare skikkelig

I dag har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpen høring. Temaet er Riksrevisjonens rapport om den manglende objektsikringen.

Kritikken er alvorlig og rammer flere av Fremskrittspartiets justisministre, samt nåværende og tidligere forsvarsminister. Men ikke minst rammer den statsminister Erna Solberg. SV har allerede antydet at saken kan ende i mistillit. Før høringen er det helt åpent om denne saken kan sette Erna Solbergs regjering i fare.

Solberg er sist ut i dagens høring. Svarene hun gir til kontrollkomiteen vil være helt avgjørende for hvordan Stortinget reagerer videre. Dersom uttalelsene statsministeren har kommet med til nå er betegnende for det vi får høre i ettermiddag, er det grunn til å tro at vi er vært nærme mistillit.

Riksrevisjonens kritikk gjelder objektsikring. Den gjelder helt konkret manglende fysisk sikring og manglende kapasitet når det kommer til sikringsstyrker som skal trygge grunnleggende funksjoner, også for sivilsamfunnet. Det er dette dagens høring handler om. Vi håper at statsministeren erkjenner det. Tidligere har hun vist til andre reformer og satsinger når hun har blitt konfrontert med kritikken. Hun har også vist til at det kommer en ny sikkerhetslov. Mye av dette kan oppfattes som viktig, ikke minst av statsministeren selv. Men det er ikke relevant for denne saken.

Da den forrige kritiske rapporten kom, ble det omtalt som et øyeblikksbilde. Det viser seg nå at det ikke handlet om et øyeblikk – i tilfelle snakker vi om verdens lengste øyeblikk på nesten to år. Å gjenta denne beskrivelsen nå vil ikke være spesielt klokt.

Regjeringens respons på kritikken så langt kan få oss til å mistenke at nåværende og tidligere statsråder, samt statsministeren, er mer opptatt av å vinne kampen om narrativet rundt saken, enn å belyse den skikkelig. Men dette er ikke en konkurranse i politisk PR. Det handler om innbyggernes liv og helse. Det alvoret bør prege dagens høring.