Ærede digitaliseringsminister!

En digital, teknologisk omstilling og nyvinning vil revolusjonere politisk kommunikasjon.

Her om dagen hadde jeg mitt første (tror jeg) møte med en robot på nett, en «SystemBot», som skulle hjelpe med å installere ny og krevende programvare i PC-en.

– Hva er ditt spørsmål? spurte Bot’en. – Vi vil gjøre alt for å hjelpe deg, la den trøstende til.

Jeg skrev flere dagers frustrasjon inn i noe jeg trodde var et spørsmål.

– Jeg forstår ikke spørsmålet, men kan forsikre deg om at vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg, svarte Bot’en. – Vennligst spør bedre, så jeg kan forstå deg.

Slik fortsatte det. Kortversjonen er at Bot’en gjentok sitt budskap, og jeg innså at jeg aldri ville få hjelpen jeg var lovet.

Men det måtte jeg tenke meg fram til på egen hånd. Bot’en holdt fast ved at «de» ville gjøre alt for å hjelpe meg.

I ettertanken slo det meg at dette var kjent fra politikken. Det var som å høre vår helseminister når han skal besvare spørsmål.

Det han sier inneholder lite eller intet som er relatert til spørsmålene, han har bare grepet anledningen til å si at vi (regjeringen) gjør alt for at det skal bli best mulig.

Dette kommer gjerne etter en forsikring om at ingen regjering tidligere har gitt så mange ressurser til nettopp det området, altså en slags garanti for den gode intensjonen.

Om Bot’en (skal vi kalle den for HøieBot’en?) programmeres til å svare: – Jeg forstår ikke spørsmålet, men kan forsikre deg om…, og vi har allerede gitt mer enn…, vil enhver kritisk journalist gi opp, før eller siden.

Dette er da velegnet for ditt prosjekt, digitaliseringsminister? Vik bort fra utvikling av omsorgsroboter. De kan likevel ikke hindre vold i institusjonene, sånt må det mennesker til, nok mennesker.

Sats heller på utvikling av politiske Bot’er nå. PolBot tenker jeg vil være en bra branding, som kan slå an internasjonalt.

Og med én HøieBot skulle vi kunne spare en statsrådslønn (à kr 1,2 mill), og lønna til ca 5 kommunikasjonsrådgivere (à kr 0,9 mill). Sosiale kostnader kommer i tillegg, med rundt 30 %. Nærmere 8 mill pr år, altså, bare med én slik Bot.

Helseforetak og beslutningsfora vil sikkert fortsatt gjøre jobben som ministeren burde ha gjort selv og stått ansvarlig for.

Se bare på noen av helseministerens uttalelser om nytt lokalsykehus på Gaustad, og svarene hans på spørsmål om sikring av privatiseringshavarerte helsetjenester i Nord-Norge.

Du vil måtte se det: de er som skreddersydd for en enkelt programmerbar PolBot.

En slik digital, teknologisk omstilling og nyvinning vil revolusjonere politisk kommunikasjon. Men alt nytt skaper som kjent motstand.

Se ikke bort fra at vår statsminister i en overgangsfase vil måtte besvare spørsmål om åpenhet og politisk prosess.

Men løsningen må da være at det da raskt kan rulles ut enda en PolBot, en ErnaBot, som må kunne si: – Regjeringens måte å delta i den politiske debatten er uforandret, og jeg har full tillit til alle mine statsråder.

Prisen på en slik ErnaBot vil kunne forsvares ved at 5 kommunikasjonsrådgivere (à ca kr 0,9 mill) fjernes. Det alene sparer 4,5 mill per år.

Om ErnaBot’en også får evnen til å spise marsipankake og utstøte floskler ved besøk i institusjoner, vil vår statsminister antakelig kunne gå ned i 50 % stilling, (altså en innsparing på enda kr 0,8 mill per år, også her tillagt 30 % sosiale utgifter). Som regjeringen selv ofte har sagt, mulighetene for innsparing ved digitalisering er nærmest ubegrenset.

Det er for eksempel vanskelig å tenke seg en statsråd i regjeringen Solberg som ikke kan erstattes av en PolBot.

Du selv, digitaliseringsminister, må naturligvis være den statsråd som kvalitets-sikrer prosjektet underveis, og dermed den siste som erstattes av en PolBot. Det vil kunne gi deg personlig en velfortjent plass i historien. Kunne det gå bedre?

Jeg oversender forslaget i all ærbødighet.