En slagplan

Daglig rammes 40 mennesker i Norge av hjerneslag. Bare i seks prosent av tilfellene der slaget skyldes blodpropp, får pasienten beste behandling.

Innlegget er skrevet sammen med Hans Morten Lossius, prof. leder for forsknings- og utviklings-
avdelingen, Norsk Luftambulanse.

Helseministeren har som mål at 20 prosent skal få behandling innen 4-5 timer. Disse ambisjonene er for lave. Når du rammes av slag dør hjerneceller i et rasende tempo, og behandling bør starte innen to timer. Kommer vi raskt nok i gang kan pasienten ende opp helt uten varige mén. I motsatt tilfelle kan man ende som pleiepasient.

Men når akutt sykdom ram­mer, er også du og jeg viktige. Det er vi som må varsle. Stiftelsen Norsk Luftambulanse igangsetter derfor opplysningskampanjen; «SOS». Det er huskeregler for symptomer på slag. S for smil, man skal smile normalt uten skjevhet. O for over, man skal kunne løfte begge armer over hodet. S for snakk, man skal gjenta en enkel setning, eller fortelle hva Kongen heter. Er noe av dette vanskelig, haster det med å ringe 113, ikke vent. Å huske SOS er å ta ansvar for dine nærmeste.

Hjerneslag er en folkesykdom som kan ramme deg eller noen i din nærhet. Det er den tredje største dødsårsaken i Norge, og den dominerende årsak til uførhet. Med dagens behandlingstilbud må de 15 000 til 16 000 som rammes hvert år til sykehus for behandling. Det tar nesten alltid mer enn to timer. Da har en blodpropp ofte forårsaket stor skade som bortfall av språk, lammelser eller redusert mental funksjon. Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil flytte behandling ut til pasienten. Det vil spare tid, som sparer liv. For mange kan det bety et normalt liv etter hjerneslag.

Blodpropp som rammer i rundt 80 prosent av tilfellene, kan ofte behandles med proppoppløsende medisin. Den viktige CT-skanning for å se om slaget skyldes blodpropp eller blødning, gjøres i dag i sykehus. Dersom vi kan ta med en CT-skanner ut i felten, slik våre dyktige samarbeidspartnere ved Universitetssykehuset i Saarland Tyskland har klart, kan vi gi medisinen allerede før ankomst til sykehus. Det er foreløpig en utfordring at CT-maskiner er for tunge for et helikopter, men Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber med saken. I mellomtiden gjør vi som tyskerne og setter CT- apparatet i ambulanser på hjul. Vår første «slagambulanse» er på veien allerede neste år. Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil vise at en av våre største folkesykdommer kan behandles prehospitalt.

Kostnadsmessig er dette en utfordring, men sett opp mot at hjerneslag koster samfunnet minst 7-8 milliarder kroner i året er det nært uforsvarlig å ikke tenke nytt på et område der vi faktisk har både kunnskap og verktøy. Rett behandling, på rett sted, til rett tid sier Samhandlingsreformen. Det er et godt motto for bedre hjerneslagsbehandling. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har en slagplan, og vi er i gang.