En saklig debatt?

Det er lite konstruktivt i å assosiere Kjetil Rolness med Anders Behring Breivik.

Marianne Solberg siterer Jean-Jacques Rousseau og peker på viktigheten av en saklig debatt, hvor debattnivået skal ta utgangspunkt i motstanderens kvaliteter. Da blir det påfallende når hun et par avsnitt senere stiller spørsmålet «hvem produserte meningsinnholdet for Anders Behring Breivik?», og svaret hennes tilsynelatende er Hege Storhaug og Kjetil Rolness, som «ror sine båter på [dette gjørmehavet]».

Debattklimaet og kvaliteten på debatten blir aldri bedre av at vi plasserer våre meningsmotstandere i bås med fryktelige forbrytere, tvert imot er den typen usaklig argumentasjon et kjennetegn på de kommentarfeltene Solberg forsøker å ta avstand fra. Det å assosiere en saklig og faktaorientert debattant som Rolness med en terrorist fremstår for meg som like søkt og lite konstruktivt som å sammenligne Bushra Ishaq med Osama Bin Laden.

Rolness er en innvandringskritisk debattant, det er ingen tvil om det. Han mener at innvandring skaper større ulikheter i samfunnet, mer kriminalitet og at det skaper press på liberale verdier, men dette belegger han med fakta og argumenter som er lette å følge. Nå sist i debatten mot SSB hvor han fant tall som viste at deltagelsen i arbeidslivet blant visse grupper innvandringskvinner er lav. For alle som er opptatt av integrering og likestilling er dette opplysninger som er av interesse, og Rolness gjorde en imponerende jobb med å grave frem tall som ikke var umiddelbart tilgjengelig for offentligheten.

Selv er jeg i utgangspunktet positiv til innvandring og idealiserer det multikulturelle samfunnet, men det føles godt å bli utfordret med gode argumenter. Enten må man finne gode motargumenter eller så må man justere kurs. Det er ved at etablerte forestillinger blir utfordret at debattene og demokratiet flytter seg fremover, og i et liberalt demokrati må vi kunne diskutere alle problemstillinger uansett hvor ubehagelig debattene måtte føles for enkelte. Ytringsfriheten er det aller viktigste vi har, og den fungerer aller best når debattene er preget av gode argumenter og ikke av usaklige personkarakteristikker.

 

Jonas Skogestad

Lege, forsker og forfatter