En mild Jonas

Etter fjorårets trontaledebatt fikk Ap, og Jonas Gahr Støre spesielt, kritikk for å ha vært for hard mot den nye regjeringen.

Jens Stoltenberg var parlamentarisk leder, men siden han i sitt innlegg var mest opptatt av hva hans regjering hadde fått til, ble oppgaven med å bruke klubba på Erna Solbergs blåblå regjering overlatt Støre. Han brukte den og bommet på virkningen. Flere mente det var for tidlig å sable den nye regjeringen ned.

Det var en mildere Støre som åpnet trontaledebatten i går. Regjeringen ble angrepet, men angrepet på regjeringen var ikke det viktigste i går. Støre startet som om han fortsatt var utenriksminister, med et overblikk over den dramatiske utenrikspolitiske situasjonen, i Ukraina og i Midtøsten. Det var en god opptakt til debatten utover dagen. Det ble snakket mye om utenrikspolitikk i går. Støre brukte i tillegg mye tid på klimapolitikken. Etter dette bør det ikke lenger være noen tvil om at den nye Ap-lederen har en ambisjon om å gjøre Ap til et mer klimavennlig parti. Det er på høy tid. De siste årene har Aps klima- og miljøpolitikk skiftet farge fra grønn til grå.

Klima har i det hele tatt kommet høyere opp på partienes dagsorden. I Stortinget er det nå fire partier som utgjør den klimapolitiske opposisjonen til regjeringen. Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV, Venstre og KrF. Jonas Gahr Støre forsøker å hekte Ap på denne alliansen. Det ble lagt merke til at Støre var den første som tok replikk etter Rasmus Hanssons (MDG) innlegg. Støre ville vite om De Grønne setter det offentlige forbruket foran det private forbruket. Hansson bekreftet det. Vi må forstå det som et forsøk på å bygge bru mellom Ap og Miljøpartiet De Grønne.

Frp er, nå som før, lite interessert i klimapolitikk. I det partiet er vei og bil viktigere. Deler av Høyre er opptatt av klimapolitikken. Nikolai Astrup fra Oslo er blant dem. I debatten i går var han på god talefot med Venstres leder Trine Skei Grande. Tilnærmingen mellom KrF og Ap fortsetter. Knut Arild Hareide (KrF) uttrykte glede over at den nye Ap-lederen vil «tenke nytt i familiepolitikken». Det er tydelig at Støres tanker har bredere støtte i KrF enn i Ap.

Hareide var også fornøyd med at Ap vil støtte forslag om å gi en prosent av nasjonalinntekten i utviklingshjelp. På utviklingshjelpens område vil Ap og KrF finne hverandre. KrF bryter neppe samarbeidsavtalen med regjeringen, men KrF står nærmere Ap enn det står samarbeidspartiet Frp. Nå skjer det riktig nok også noe med Frp. Siv Jensens parti er ikke til å kjenne igjen fra Frp i opposisjon. Det er bra for regjeringen, men kanskje ikke for oppslutningen om Frp.