En helhetlig politikk

Digitaliseringen gir oss utfordringer, men vi må bruke mer tid på å se hvilke muligheter dette gir.

Mediemangfoldsutvalget fikk en stor oppgave i 2015. I Dagsavisen 12. mai skriver sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm at jeg ikke lytter til utvalget. Jeg kan forsikre om at når utvalget skriver at mediepolitikk ikke bare er mediepolitikk, men medie- og demokratipolitikk er det et budskap jeg tar på største alvor.

Dagens formater og plattformer vil bli erstattet av nye, slik de alltid har gjort. Utviklingen foregår i et høyt tempo. Det er regjeringen klar over, og derfor har vi tatt viktige grep. For det første har vi tatt høyde for digitalisering da vi gjorde produksjonstilskuddet plattformnøytralt, i tillegg til innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier. For det andre har vi lagt frem lovforslag om mer liberale reklameregler på fjernsyn, for å styrke norske kringkasteres konkurransevilkår i et stadig mer globalisert marked. Men det er viktig å forstå helheten i politikken: Hva er det vi ser hos unge kulturbrukere i dag? De er digitale, utålmodige og endringsvillige. Utvikling og endring betyr ikke nødvendigvis markedssvikt, selv om tilnærmingen til kulturpolitikken i større grad har handlet om dét, enn å legge til rette for muligheter. Et mangfold av kultur- og medietilbud er avgjørende for ytringsfriheten og et velfungerende demokrati. Derfor er vi avhengig av mer bærekraft. Selvfølgelig har myndighetene et stort medansvar til å bidra til en positiv utvikling. Det ansvaret skal vi være bevisst på. Derfor er det med Mediemangfoldsutvalget i tankene at vi viderefører en sterk offentlig satsing på kulturbudsjettet.

Digitaliseringen gir oss utfordringer, men vi må bruke mer tid på å se hvilke muligheter dette gir. Over 80 prosent av oss har en smarttelefon, og Norge ligger i verdenstoppen i digital kulturbruk. Det er ikke en utfordring vi må frykte, men et potensial vi må utnytte. Det betyr ikke at å ensidig øke den offentlige støtten gir bærekraftige og langsiktige løsninger alene. For det er ikke snakk om å håndtere én overgang, men å møte en kontinuerlig utvikling som går stadig raskere. Det er bransjen som må sitte i førersetet og finne de beste løsningene. Gjennom digitalisering og globalisering har vi fått tilgang til et verdensrepertoar av innhold. Samtidig er konkurransen om lytterne, leserne, seerne, og også annonsekronene, større enn noen gang. Møter vi det med frykt kan det svekke den offentlige samtalen. Omfavner vi mulighetene vil det styrke kulturfeltet og samfunnet. Det er mitt mål.