En bedre bemanningsnorm? Slik kan DU bidra!

Høringen er over, men kampen for en bedre bemanningsnorm er på langt nær over, snarere tvert imot; DET ER NÅ VI VIRKELIG MÅ SETTE INN STØTET Vi trenger en langt bedre bemanningsnorm, slik at vi kan oppfylle det viktige samfunnsmandatet vi er pålagt! For barnas skyld, for samfunnets skyld.

Det du kan bidra med er:

  1. Skrive til politikere (se liste under).
  2. Signere på underskriftskampanjen "Ja til flere ansatte i barnehagen".
  3. Dele dette og andre innlegg, samt oppfordre andre til å skrive.
  4. Dele underskriftskampanjen.
  5. Skrive kronikker og innlegg om f.eks. hvorfor bemanningsnormen må gjelde hele dagen. Publiser på nettsteder og i lokalavisene.

Til fredag 27.4 må partiene ha klar sine innstillinger. Det betyr at denne uken, og spesielt de første dagene nå, er det ekstremt viktig at dere alle gjør en innsats nok en gang. Vi vet at det koster deg tid og ressurser, men husk at dette gjelder barna og også vår arbeidssituasjon – med den foreslåtte bemanningen får vi ikke stilt opp godt nok for barna og vi får ikke gjort jobben vår!

Om du føler deg usikker på om det du skriver holder mål, så send teksten din på personlig melding til Tallak Tengelsen. Han bistår kostnadsfritt med språkvask, korrektur og redigering om du ønsker. 

 

Disse bør du skrive til:

  • Alle medlemmer av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Oversikt finner du her.
  • Alle partiledere
  • Lokalpolitikere

Om du trenger ideer til innfallsvinkel eller hva du skal skrive om, les videre. 


Foreldreundersøkelsen gir IKKE svar på om barnehagen er en god pedagogisk institusjon  

I spørrerunden etter høringen, ble nok en gang foreldreundersøkelsen trukket frem av flere politikere. Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er godt fornøyd med barnehagene og over 80% av foreldrene svarer at de er fornøyde med bemanningstettheten. Her trengs opplysningsarbeid!

Vi er nødt til å opplyse politikerne om at foreldre svarer med utgangspunkt i hva de kan sammenlikne barnehagens bemanningstetthet med og ikke med tanke på at sine svar kan påvirke barnehagepolitikken. Om barnehagene i området rundt har samme bemanningstetthet som barnehagen man bruker, er det nærliggende å svare at man er fornøyd. Og i alle fall om man får opplyst at bemanningstettheten ligger på kommunens gjennomsnitt. For det er slik at bemanningsgjennomsnittet i hele 73% av kommunene er 6,0 barn per ansatt eller bedre. Da er det innlysende at tilfredsheten med bemanningstettheten vil få gode skår på undersøkelsen. Det er et faktum at barnehagene ønsker å score godt på disse undersøkelsene, og opplyser gjerne om at de har god/samme bemanningstetthet som andre barnehager i forkant av undersøkelsen.

Så er det samtidig slik at om man ser på resultatene i samme kategori som spørsmålet om bemanningstetthet, så er det tydelig at foreldrene er mindre tilfreds med bemanningstetthet enn med faktorer knyttet direkte til de ansatte.

Vi er nødt til å opplyse politikerne om at foreldreundersøkelsen sier noe om foreldrenes tilfredshet, og ikke noe om barnehagen er god eller ei. Foreldrene svarer på grunnlag av de få minuttene de er i barnehagen ved levering og henting, om de liker personalet og om barna deres er glade, fornøyde og har venner. De aller fleste barn liker å gå i barnehagen og er glade og fornøyde, men det betyr ikke at de får den oppfølgingen de trenger og har behov for. 

 

Vi får ikke gjort jobben vår, dette må vektlegges!

Politikerne må opplyses om at det er vi som jobber i barnehagene som har kunnskap og kompetanse på barns utvikling, barns lek og barns læring. Det er staten som har utdannet oss, nettopp fordi vi skal bruke vår kunnskap og opparbeidede kompetanse i arbeidet med barna. Da må politikerne lytte til oss når vi forteller at vi ikke klarer å bruke denne kunnskapen og kompetansen, der for dårlig bemanning er en av grunnene. Vi får ikke gjort jobben vår! Mange utdannede pedagoger velger å skifte jobb, fordi de ikke har gode nok rammer til å kunne utføre jobben sin på en tilfredsstillende måte. Den foreslåtte normen, gir ingen endring, så denne flukten fra yrket vil fortsette om politikerne ikke tar grep.

Det kan virke som om noen politikere vil støtte sine begrunnelser for prioriteringer i gode resultater fra foreldreundersøkelsene, og ikke ser alvoret i at de ansatte selv opplyser om at de ikke får gjort jobben sin. Barnehageansatte får ikke oppfylt det viktige samfunnsmandatet staten har pålagt oss. Det kan dermed virke som om politikere ikke ser alvoret i at barnehagen er en pedagogisk institusjon, og ikke en oppbevaringsplass for foreldre. I 2006 ble barnehagen overført fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet. Barnehagen ble dermed en del av utdanningsløpet. Dette kan ikke politikerne ta lett på.

 

Barn har rettigheter!

Barna har rettigheter gjennom FN´s barnekonvensjon, Barnehageloven og Rammeplanen for å nevne noe. Om politikerne ikke tar barns rettigheter på alvor, men bruker barna i eksperimenter om hvordan få til å drive barnehager billigst mulig ved å fraskrive seg statlig ansvar, med begrunnelser om at lokalt selvstyre og konkurranse er viktig, er det svært bekymringsfullt og uetisk. Det må være statens ansvar å lovfeste en grunnbemanning som er tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Utover dette kan kommuner og barnehageeiere velge å sette inn ytterligere bedre bemanning, men den tilstrekkelige bemanningen må være statens ansvar. 

 

Så nå må dere opplyse politikerne om at vi ikke får gjort jobben vår i tråd med samfunnsmandatet vi er tildelt – og at det verken er til barnas eller samfunnets beste!