ELITEN på VENSTRESIDEN har ansvaret for antisemittismen

Hvordan kunne et land som tidligere var en trofast venn av Israel forvandles til en nasjon med en regjering som nekter å ta avstand fra Hamas som terrorrorganisasjon? Norge er det mest antisemittiske land i Vesten, pga den venstreorienterte eliten.

Hanne Nabintu Herland er nylig blitt intervjuet.
I intervjuet konkretiserer Herland hvorfor hun mener at
ELITEN på VENSTRESIDEN har ansvaret for antisemittismen.

Intervjuet gjengis nedenfor, og ALLE burde STUDERE dette nøye:
Link til hele hennes innlegg finnes helt nederst på siden.

Gir eliten på venstresiden ansvaret for antisemittismen
Hanne Nabintu Herland hevder at Norge har blitt det mest antisemittiske landet i Vesten, og at den venstreorienterte eliten i landet bærer ansvaret for dette.

På en samling i regi av Jerusalem Center for Public Affairs forklarte religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland hvordan hun mener den radikale venstresiden har gjort Norge til det mest antisemittiske landet i Vesten.

- Hvordan kunne et land som tidligere var en trofast venn av Israel forvandles til en nasjon med en regjering som nekter å ta avstand fra Hamas som terrorrorganisasjon? Spurte hun.

Anti-israelisme

Svaret finner hun i avkristningen av samfunnet gjennom det siste århundret, og i fremveksten av den radikale venstresiden, som hun mener utgjør en elite som dominerer de opinionsdannende posisjonene i samfunnet. Hun mener Norge er dominert av denne elitens syn både på statsledelsesnivå, gjennom fagforeningene, i media og akademia, og i ledelsen av folkekirken. Hun kobler den negative måten Israel fremstilles på, med fremveksten av antisemittiske holdninger.

- Anti-israelisme er antisemittismens nye ansikt i Europa, sa hun.

Dette mener hun forklarer funnene i det siste årets undersøkelser om antisemittiske holdninger blant nordmenn. Hun viste til undersøkelsen i Oslo-skolene i 2011 som viste at en tredjedel av alle jødiske skolebarn mobbes, og at «jøde» er det mest utbredte skjellsordet på skolene. Hun viste også til Holocaustsenterets undersøkelse der det fremkommer at 12,5 prosent av Norges befolkning nærer anti-jødiske holdninger av betydelig grad, og at 38 prosent setter likhetstegn mellom Israels behandling av palestinerne og nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig.

Kritiserer bistand

Herland mener den norske staten bygger opp under antisemittiske holdninger gjennom å ensidig støtte den palestinske siden i konflikten. Hun rettet sterk kritikk mot bruken av bistandsmidler til statsbygging blant palestinerne. Hun mener de siste årenes hendelser har vist at dette er en mislykket strategi.

- Alle Jonas Gahr Støres anstrengelser i palestinernes favør de senere årene har mislyktes, sa hun.

- Det er ikke overraskende at antisemittisme og fiendtlighet mot Israel er et stort problem i et land der man selv på statsnivå finner en slik partisk støtte til kun det palestinske synet på konflikten, hevdet hun.

Fagforeningenes rolle

Herland mener den norske fagbevegelsen har spilt en stor rolle for den anti-israelske opinionsdanningen. Hun viste til at fagforeningene siden 1970-tallet har utvist sterk støtte til Palestinakomiteen. Den har som hovedmål å bekjempe sionismen, og som ser på Israel som det største hinderet for fred i Midtøsten, og kjemper for boikott av israelske varer.

Hun pekte på at store deler av massemedia i Norge eies av fagbevegelsen og venstresiden gjennom A-pressen.

- LO eier 81 norske aviser, med en daglig utbredelse på 661 000 eksemplarer. I 2011 sa LO-leder Roar Flaaten at han var svært stolt av venstresidens innflytelse på mediene, og at ingen annen fagforening i Europa kontrollerte like mange aviser «på vår side».

- Desinformert befolkning

- Det er dypt urettferdig at ledende opinionsdannere fra det radikale venstre har bestemt seg for ikke å bidra til en balansert fremstilling av Midtøsten, men for kun å reflektere det venstresiden har diktert som politisk korrekt, sa Herland.

- Det er ikke rart at den desinformerte befolkningen i land som Norge toker det de leser i avisene som at Israel skulle være en apartheidstat. De er isolerte, og tror naivt på hva de enn leser i avisene, mener hun.

- I sovjetiske tider kalte man denne typen partisk informasjon for propaganda.

«Totalitære demokratier»

På den samme måten som venstresiden dominerer mediene, mener hun de også dominerer akademia og toppledelsen i Den norske kirke. Hun mener venstreeliten aktivt plasserer sine egne gode venner og allierte i ledende posisjoner i samfunnet, som i ledelsen av statlig eide selskaper.

Hun viste til den avdøde professoren J.L. Talmon fra Hebrew University of Jerusalem, som har skrevet om det han kalte «totalitære demokratier».

- Han har påpekt at overalt hvor man finner sterkt sosialistiske nasjoner med en stor grad av statlig kontroll, ser man tendenser i retning av totalitære strukturer, der en liten, allmektig politisk elite dikterer reglene for hvordan alle skal måtte oppføre seg, sa Herland.

Håp om endring

- Graden av anti-israelisme i Norge i dag på statlig nivå, i mediene, i fagforeningene, på universitetene, høgskolene og skolene, er høyere enn noen gang før i moderne norsk historie, og har vært sterkt kritisert av for eksempel Israels presiden, Shimon Peres. De mektige individene som har presset gjennom disse negative og partiske holdningene i Norge er i dag ansvarlige for å ha skapt et politisk korrekt hat mot Israel som har sitt utspring fra et usedvanlig fiendtlig syn på Israel. Dette gjenspeiles på en mengde nivåer i samfunnet, var budskapet hennes.

Hun avsluttet med å påpeke at hun øyner håp om forandring.

- Jeg tror at om det norske folket ble gitt balansert, rettferdig informasjon fra en informativ objektiv vinkel, i stedet for den splittende, harde propagandaen fra den radikale venstresiden som har dominert den norske offentligheten så lenge, ville vi se en stor forandring i folkeopinionen. Så påpekte Herland at det i øyeblikket er flertall for et skifte til ikke-sosialistisk regjering ved valget i 2013.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=21777