Elitedebatt for eliten

Debatten om eliten har dessverre blitt en debatt blant eliten.

«Du skal ikke snike i køen». «Du skal leve som du preker». Dette er to av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums såkalte ti bud, som han la fram for Klassekampen i romjula. Budene skal være grunnlaget for Vedums strategi for å bli en folkelig politiker. I kjølvannet av denne saken har det blusset opp nok en debatt om eliten i Norge. Vedum er en av politikerne som bruker forestillingen om at landet styres av en Oslo-elite til det fulle i sin kommunikasjon. Han snakker om kaffe latte, om el-sykler og Oslo-basert makt til det parodiske.

Selv om Vedum selvsagt har rett i at mye makt er plassert i hovedstaden, og selv om han setter ord på en følelse av at beslutninger ofte tas for langt unna dem politikken rammer, er det med god grunn han får reaksjoner på sitt eliteforakt-show. Blant dem som har reagert, er statsminister Erna Solberg, som mener Sp-lederen driver et kynisk spill. Til Dagbladet denne uka sa hun at Vedum tegner et bilde av forskjeller som ikke er der, og at «Jeg tror ikke man kan si verken om meg, Siv, Trine eller Kjell Ingolf, hvis det blir en flertallsregjering, at vi er representanter for elitene, med tanke på vår bakgrunn».

Debatten om eliten har dessverre blitt en debatt blant eliten. Det skjer fordi deltakerne i debatten har så stort behov for å markere at de ikke er eliten, at diskusjonen ender med å omhandle dem selv. Istedenfor å snakke om en problematisk maktkonsentrasjon, snakker Vedum om seg selv og karikerte bilder av Oslo-folk. Framfor å kommentere sentralisert makt velger Solberg å si at det i hvert fall ikke er hun som er eliten. Både Vedum og Solberg bør erkjenne at de på alle mulige måter er del av eliten i Norge. Så lenge de ikke ser dette, har de liten troverdighet i debatten.

Vi trenger mer, ikke mindre opprør mot elitene i 2019, skrev nyhetssjef i Klassekampen, Mímir Kristjánsson 2. januar. Da må debatten handle om forskjeller i Norge, og synliggjøre hvem som har makt og ikke. Personifiseringen av elitedebatten tar livet av det som kunne vært en god og svært nødvendig diskusjon.