Elektrifisering av norsk sokkel, hva er hensikten med dette?

Hvem tjener på at Norge bruker el kraft fra land for å drifte plattformer i Nordsjøen? Har dette noen betydning for CO2 utslippet i verden? Svaret er nei. Hvorfor har da stortinget bestemt dette?

Når man produserer hydrokarboner, det være seg olje/gass eller en blanding av disse, så vil man alltid få opp en del gass. Såkalte rene oljefelt produserer også noe gass. Du ser store flammetårn på toppen av oljeriggene, hvor gassen brennes av. På verdensbasis, brennes det gass i disse flammetårnene, tilsvarende 2-3 millioner fat olje hver dag.

Hvis man trenger elektrisitet på plattformene, da bruker man noe av gassen til å drive gassturbiner. Dette er enkelt, billig og fornuftig. Såkalt «kortreist» energi vil sikkert noen like å kalle dette.

Norge har nå i en del år lagt el kabler fra land for å drive plattformene med strøm fra norsk vannkraft. For å få til dette, har man bygget kabel-systemer for titalls milliarder av kroner. Noe som betales av Norges innbyggere i form av nettleie. Dette svekker Norges konkurransekraft. Hva skal disse kabel systemer brukes til når oljeproduksjonen er slutt? Et enormt sløseri av kapital. Tåpelig.

Når store kraftmengder sendes ut i Nordsjøen, så heves prisen på el-kraft i Norge. Og Norges verdiskapningsevne svekkes. Vi har opplevet kraftmangel og ekstremt høye priser til tider. Hvem har ansvaret for høye kraftpriser i Norge? Det er ene og alene udugelige politikkeres skyld.

Noen tror fortsatt at CO2 fører til høyere temperatur på jorden. Dem om det, alle har rett til sin egen mening. Men så, til det store spørsmålet, fører el drift i Nordsjøen til lavere utslipp av CO2? Svaret er nei. Alle hydrokarboner som produseres i Nordsjøen forbrennes, enten i flammetårn, i gassturbiner på plattformene, eller hos forbrukere på land. Dette er 100 % sant.

Norsk elkraft forbrukes uansett om vi sender kraften ut til plattformer, selger kraften til Europa, eller bruker den til verdiskapende produksjon i Norge. Dette er 100 % sant. Når norsk el-kraft brukes i Norge eller Europa, så fortrenger den annen kraft som lages på andre måter.

Hva er da fordelen med en elektrifisering av plattformene i Nordsjøen? De eneste som tjener på dette er politikere som ellers mangler «gode» valgkampsaker. For at disse politikere skal bli gjenvalgt betaler Norge en meget høy pris. Mange, mange titalls milliarder kroner. Tåpelig. Meget tåpelig.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss. www.EtBedreNorge.no per.naess@yahoo.com