Dyrevelferd og kjøttkvalitet

Ny norsk forskning viser at kjøttkvaliteten blir bedre dersom dyra blir slaktet hjemme på gården, dyrevelferd i praksis gir mørere og mer holdbart kjøtt, en vinn-vinn-situasjon.

Veterinær Torill Malmstrøm i Mobilslakt AS, har jobbet hardt for at dyr skal kunne bli slaktet på en måte som ikke stresser dem. Hun er kjerringa mot strømmen, for utviklingen i Slakteri-Norge går i motsatt retning - sentralisering , stordrift og færre slakterier, som medfører lengre dyretransporter og mer stress. Mobilslakt derimot, legger til rette for bedre dyrevelferd og dermed bedre kjøtt, verdiskapning og levende bygder. Forskningen gir mer kjøtt på beinet for videre drift for det eneste mobilslakteriet i landet, men for å kunne drive hele året og slakte i hele landet, trenger de mer kapital og flere ansatte.

En medeier i Mobilslakt, Strilalam, modner produktene på den gamle måten ved å la dyrekroppen henge i kjølerom med lav temperatur. De bruker ikke tilsetningsstoffer og får fram kjøttprodukter av høy kvalitet med naturlig god smak. I økologiske kjøttprodukter brukes ikke syntetiske tilsetningsstoffer, heller ikke det omdiskuterte stoffet nitritt som kan være kreftframkallende. De som påstår at nitritt er helt nødvendig tar altså feil. - Vi bruker bare salt, sier Hans Knapstad i Grøstad Gris, en annen idealist som begynte med dyrevelferd som utgangspunkt. Men uten nitritt blir kjøttet ikke rødt, slik som vi er vant til. - Den største utfordringen er mangel på kunnskap og etterspørsel fra forbrukere, sier de som driver etisk og økologisk. Kvalitet koster og vi er visst verken villige til å betale eller opptatt av vårt eget beste. Vi må spise mindre kjøtt, da kan vi betale litt mer.

Jeg håper inderlig at mange sjekker mobilslakt.no og investerer i selskapet innen 15.mai, slik at de kan fortsette sitt arbeid - til beste for dyr, mennesker og miljø, helt enkelt.