Drømmeduppeditten

I Dagsavisen den 23. mai presenterer forskningssjef Bjørn Grinde både i kronikk og omtale stor tro på det han kaller en «selvhjelps-app», som ifølge ham selv i betydelig grad vil kunne erstatte psykologer og psykiatere.

Ved å bruke denne appen vil man ifølge Grinde kunne hente fram de rette stimulerende råd «for en brøkdel av hva terapeutene koster.» Det må høres forlokkende ut når vi trolig går dårligere økonomiske tider i møte, samtidig som antallet med psykiske lidelser er økende.

Hvorfor bør helsemyndighetene likevel ha begge beina traust på bakken? De fleste av oss er nok mer kompliserte og mindre lik Pavlovs hund enn Grindes stimuliteorier synes å anta. Og den kanskje viktigste årsaken til psykiske lidelser i dag er ensomhet. Ensomhet på grunn av tap av kjære og mangel på kontakter fordi man ikke lenger er i jobb. Dette gjelder særlig eldre. For de yngre kan ensomheten forstås i mer overført betydning som manglende tiltro til egen funksjonsevne i skole, i jobb, i sosiale sammenhenger.

I begge grupper er behovet for konkret nærhet ytterst viktig, det å kunne møte medfølelse, trøst, oppmuntring i blikk, ansiktsuttrykk, tonefall og kroppsholdning. Det kan en god terapeut gi, neppe en app.

Den stadig større gruppa eldre med psykiske lidelser vil dessuten ha problemer med appen fordi de også kan ha svekket syn, hørsel, fingerførlighet og koordineringsevne.