DØDELIGE SANKSJONER

Det å sanksjonere høres humant ut, men metoden, som benyttes i krigføring, dreper og skaper lidelser på lik linje med kommersielle våpen. Dette har sivile bl. a. i Iran, Syria og Venezuela fått erfare, hvor folk pr i dag utsettes for USAs sanksjonspisk.

Olje kan være en forbannelse. Hadde ikke Venezuela hatt store oljeforråd, ville ikke USA presset på for å få til et regimeskifte. Allerede i 2014, under Obama, ble økonomiske straffetiltak mot landet igangsatt. Under Trump øker trykket til stadighet. Det er verdt å legge merke til at amerikanske foretak i Venezuela ikke rammes. Mark Weisbrot, en amerikansk økonom og journalist, uttaler at å stanse livreddende medisiner, medisinsk utstyr og andre vesentlige importvarer er «illegalt etter lover i USA og etter internasjonal lov og avtaler USA har undertegnet.»

En fersk rapport fra CEPR, Center for Economic and Policy Research, viser at disse amerikanskdesignede sanksjonene har ført til mer enn 40 000 dødsfall I perioden 2017-18 fordi nødvendige varer, som mat og medisiner har blitt blokkert. 80 000 venezuelere med HIV får ikke nødvendig behandling, 16 000 behøver dialyse, 16 000 mangler kreftmedisin og 4 millioner mangler medisiner for diabetes og/eller høyt blodtrykk. Hvorfor unndras disse skitne realiterene? Og hvordan kan det ha seg at USA tar rollen som sanksjonsmakt og i tillegg kan straffe land som bryte stormaktas påbud.

 

Guiado, mannen amerikanerne vil ha i førersetet, blir fremstilt som en rettmessig president med bred, utenlandsk støtte, og retorikken mot Maduros støttespillere skjerpes. Fy til Russland, som f eks har landet to militærfly med 100 soldater samt utstyr i Venezuela, men at leiesoldat-bedriften Blackwater med sitt rufsede rykte, alt har opprettet en treningsleir i Colombia og ønsker å sende 5000 innleide drapsmenn dit, er tilbakeholdt nytt. Samt at Kinas utenrikspolitiske talsmann har addressert ansvaret for sansjonenes alvorlige virkninger til Washington.

 

På 90-tallet gikk tjenstemenn i FN av i protest, bl a Iraks humanitære koordinator som sa rett ut at sanksjoner fører til folkemord. Motstemmene i dag bryter ikke akkurat mediemuren. Våre politikere lar det skure, og atter formidler Nrk en ensidig versjon av det de ikke vil kalle statskupp. Men når den sittende presidentens motstander oppfordrer militæret i landet til å skifte side, handler det om å bruke rå makt for å styrte Maduro med midler de fortsatt bruker for å få avsatt Assad.