Diskriminering er diskriminering – uansett grunnlag

Kampen for skeives rettigheter er ikke ferdig. Hvordan skeive som også er en del av andre minoriteter har det, er et bevis på det.

Juni er pride-måneden og denne uka markerer vi Oslo Pride med farger og fest. Som leder av HøyreFUNK og Åpne Høyre er vi opptatt av at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme mulighetene til å være seg selv som alle andre. Mulighetene til å leve ut sin seksualitet og sitt kjønnsuttrykk skal være like gode for alle.

Seksualitet og funksjonshemming er i seg selv et sårt tema. Arbeid fra flere organisasjoner som blant annet Unge Funksjonshemmede har satt søkelyset på utfordringer som gjør at funksjonshemmede ikke kan leve ut sin seksualitet. Rapporten «Sex som funker» legger vekt på utfordringer som mangel på kunnskap, lite åpenhet, vegring for å snakke om seksualitet og lite tydelige føringer mellom helse- og skolesektoren.

Om man også er skeiv kan tematikken ytterligere forvanskes. I tillegg til å bli dobbelt så sårbar for diskriminering fra majoritets-befolkningen, kan man også oppleve diskriminering i sine egne miljøer. Som skeiv i handikap-miljøet, eller som funksjonshemmet i det skeive miljøet. Èn pluss èn er ikke nødvendig vis to når vi snakker om diskrimineringsgrunnlag.

Interseksjonalitet er et normkritisk begrep som nettopp tar opp denne problematikken. Heldigvis har både organisasjoner, myndigheter og politikere blitt mer klar over dette, de siste årene. Det er bra. Kampen for likestilling og like rettigheter er overskridende uansett minoritetstilhørighet eller diskrimineringsgrunnlag. Om en er en funksjonshemmet kvinne, kan diskrimineringen like godt være fordi en er kvinne, men forsterkes på grunn av funksjonshemmingen.

Vi er opptatt av å løfte kunnskapen og endre holdningene. Sikre åpenhet, samtidig bevare alles rett til et privatliv. Helsesykepleiere må ha grunnleggende kompetanse om funksjonsevne og seksualitet, og vite hvor en skal henvise ved større utfordringer og spørsmål. Man bør ha tilgang på den rådgivningen man trenger, enten man er singel eller i et forhold.  Seksualundervisningene må gjenspeile at alle har ulike kropper og funksjonsevne.

Å gå i pride-paraden handler om å feire kjønns- og seksualitetsmangfold. Det handler om å feire kjærligheten uansett hvem du er og stå opp mot diskriminering og hat uansett grunnlag.  Derfor skal går vi i Pride-paraden i dag.