Det handler om å spille med åpne kort Torbjørn Røe Isaksen

I statsråden uttalelser om den nye barnehagemeldingen, understreker han at denne lener seg på nyere forskning fra både inn- og utland.Når det innholdsmessige i en masteroppgave eller en doktoravhandling vurderes, så vurderes kandidatens oversikt over tidligere forskning på det området hun eller han skriver om. Dette er helt betimelig og viktig i en forskningsmessig sammenheng. Når jeg legger litteraturlisten i den nye barnehagemeldingen (Stortingsmelding 19) til grunn, så lener meldingen seg på en meget begrenset del av barnehageforskningen. Store deler av nyere norsk barnehageforskning er utelatt. Jeg vet at en stortingsmelding ikke er en doktoravhandling, men et dokument som skal være med å forme barnehagens innhold i framtiden. Da er det av stor betydning at det spilles med åpne kort og at det synliggjøres at meldingen baserer seg på et begrenset UTVALG av den forskningen som faktisk foreligger. Statsråden og stortingsmeldingen utelater og usynliggjør mye nyere norsk barnehageforskning når innholdet i barnehagen skal diskuteres. Dette er bekymringsfullt og svært betenkelig.