Det fortreffelige spillmonopolet

I Norge har vi et monopol for pengespill; eller skal vi si duopol, siden det er kun Norsk Tipping og Norsk Risktoto som lovlig får bedrive pengespill. Andre får drive lotterivirksomhet, men ikke med pengegevinster.

Da Grunnloven ble skrevet på Eidsvold i 1814, fikk den en næringsfrihetsparagraf. Denne ble stående uendret frem til våren 2014, kun få dager før selve jubileumsdagen, 17. mai 2014. Bestemmelsen ble strøket fra Grunnloven ved den store revisjonen. Paragrafen har aldri stått i veien for offentlige monopoler, selvom eidsvoldsfedrene neppe kunne forestille seg offentlige monopoler av den karakter som vi har måttet leve med i nyere tid.

Norske myndigheter har brukt et arsenal av tiltak for å bygge en pengespillsmur rundt Kongeriket Norge. Vi har hørt om politirazziaer av nærmest militær karakter mot pokerspill. Norske betalings- og kredittkort er blitt sperret for bruk på nettbaserte spilleetablissementer, og til og med ved kasinoer i utlandet.

Pengespill er visst så tvilsomt at det er kun Staten og en hestespillsstiftelse som får drive med det.

Men norske myndigheter nøyer seg ikke med streng kontroll og håndhevelse av dette monopolet/duopolet (det er vel strengt tatt et monopol som har to deler fordelt på hver av to virksomheter). Det skal også være streng overvåking.

I 2009 kuttet Norsk Tipping ut anonyme spill med unntak av Flax-lodd. Den gang sendte Eirik Stillingen og undertegnede i anledningen romanen Nittenfireogåtti som gave til administrerende direktør Torbjørn Almlid. Eirik Stillingen skriver om overvåkingssamfunnet i antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? Vi mottak aldri noen takk for gaven.

I en konsesjonstildeling datert 14. oktober 2016 har Det kongelige landbruks- og matdepartement besluttet at også Norsk Rikstoto utelukkende skal tilby registrert spill fra 1. januar 2018. Overvåkingssamfunnet brer om seg.

Det bør minnes om at romanen av George Orwell ikke er en brukermanual.


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto: Mark Huguet (Flickr)