Det er ikke for å være snill

Venstre går inn i regjering, NHO-konferansen og #verdienavarbeid fikk stor gjennomslagskraft. Dette taler for at vi bør se et mer inkluderende samfunn de neste fire årene.

I Handikapnytt den 4.1. 2018 kom statsminister Erna Solberg med følgende uttalelse:

«Vi vil senke terskelen for deltakelse i arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne, eller for de som har pådratt seg hull i CV-en og andre som står utenfor.» Dette følges opp av punkt 11 av regjeringserklæringen som Venstre har forhandlet frem. Den sier følgende: «Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.»

Telenor ønsker gjennom Open Mind-programmet å tiltrekke seg kandidater med høy utdanning innenfor fagområder som er relevant for Telenor, fra dette «utenforskapet». Telenor gjør ikke dette for å være snill. Vi ønsker til enhver tid å tiltrekke oss de beste hodene, og ved å lete i det såkalte «utenforskapet» finner vi gullkandidater, som gjennom sin kunnskap og arbeidsvilje kommer Telenor til gode.

Som vår administrerende direktør, Berit Svendsen, sier: «Å bidra til at så mange som mulig deltar i arbeidslivet er viktig for oss i Telenor. I mer enn 20 år har vi arbeidet tett sammen med Nav for å skape et inkluderende arbeidsliv gjennom vårt program Open Mind. Dette er en døråpner for mange som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet. Jeg er stolt over hva vi får til, og takknemlig for å få så mange flotte mennesker inn hos oss.»

Telenor Open Mind er et ett-årig arbeidstreningsprogram for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har høy utdanning og ønsker arbeidstrening i ordinær virksomhet. Siden 2010 har vi hatt tilsvarende arbeidstrening for innvandrere med særdeles gode resultater å vise til.

Telenor Open Mind er en godt utprøvd metode, som fungerer, og har fungert godt i over 20 år. Vi har aktivt drevet med inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne for å få flere av dem i arbeid, og flere er blitt integrert i det norske samfunn etter deltakelse i våre programmer.

«Fremtidens arbeidsliv fordrer livslang læring og aktiv inkludering. Telenor Open Mind gjør begge deler #verdienavarbeid», uttalte konserndirektør Brekke på Twitter etter NHOs konferanse.

Det norske samfunn har ikke råd til å la ubrukte ressurser gå til spille. Jeg vil herved oppfordre andre bedrifter til å ta del i dugnaden og inkludere de som står utenfor.