Det er helheten som teller

En rettferdig klimapolitikk handler om å sette folk, ikke symbolsaker, først.

Grønn politikk må være rød for å lykkes. Rød politikk må være grønn for å vare. Arbeiderpartiets politikk er begge deler. Og den er nær folk. Det skal den være, for vi kommer ikke særlig langt om vi ikke har folk flest med oss.

Det gjelder her i Oslo så vel som i hele landet.

En rettferdig klimapolitikk handler om å sette folk, ikke symbolsaker, først. Den handler om å se klima, solidaritet og velferd i sammenheng. Det er helheten som teller, og det å inspirere flest mulig med til å jobbe mot det samme målet, som betyr mest. Og målet er tydelig – Arbeiderpartiet vil kutte 55 prosent av alle utslipp, i hele økonomien innen 2030, og vi vil at Norge skal bli klimanøytralt i 2050.

Les også: «Knefallet for Greta Thunberg-retorikken kommer til å koste skjorta»

For Oslo er målet å kutte 95 prosent av utslippene innen 2030 sammenlignet med 2015. På veien dit er det brede fellesskapsløsninger, som ser klima som en del av hele av samfunnet og spekteret av problemstillinger folk i byen vår møter – ikke om skolebarn skal få ha kjøttpålegg på skiva – som betyr mest.

Målet er renere luft og bedre bymiljø for alle.

Vi skal gjenbruke og dele mer, samtidig som vi skal forbruke og kaste mindre. Dette vil bidra til å skape både arbeidsplasser og trivsel. Når vi sier at alle biler i framtida skal være elektriske må vi også sørge for at vanlige folk har mulighet til å kjøpe og ladet den, og at de har en plass å sette bilen.

Klimaendringene rammer hardest de som har minst fra før. Slik er det mellom bydelene i Oslo og slik er det i hele landet. Folks behov, ressurser og muligheter til å leve miljøvennlig varierer. Som politikere er vi ombud for alle, ikke bare for dem som stemte på oss, eller for dem som er de sterkeste tilhengerne av en radikal klimapolitikk. Det betyr at vi må ta hensyn også til dem som er uenige med oss. Vår rolle er å redusere forskjeller og gi folk like muligheter til å leve miljøvennlig. Da er gulrot minst like viktig som pisk.

Les også: «Klima står øverst på dagsorden. Men hvor er MDG?»

Om klimapolitikken ikke framstår som rettferdig, vil den heller ikke fungere.

Goder og byrder må fordeles på en måte som tar hensyn til dette. Om vi glemmer dette, får vi ikke folk med. Uansett hva du heter, hvor du bor, hvor du kommer fra eller hvor mye du tjener har du en viktig rolle på veien mot nullutslippsframtida. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at klimaomstillingen ikke fører til økte forskjeller.

Da må man ha vilje til omfordeling.

Å skape jobber gjennom å kutte utslipp, redusere forskjellene mellom folk samt å bygge videre på tilliten i det norske samfunnet er god Arbeiderpartipolitikk. En ekte grønn omstilling handler om å bygge videre på det som eksisterer i dag, når vi skal skape trygge jobber for framtida. Klimapolitikken angår i hele samfunnet. Den henger sammen med næringsliv, arbeid, utdanning, helse, transport, infrastruktur og bygg og anlegg. Deleøkonomi, økt verdiskaping i kunnskapssektoren og endret forbrukeratferd vil bidra til å forme fremtidens forretningsmodeller og samfunnsstrukturer.

Les også: «Selv om jeg er uenig: Det var kanskje ikke så ille det Carl I. Hagen sa, likevel?»

Nå trenger vi en sosialdemokratisk politikk og en aktiv stat som gjør at vi omstiller norsk økonomi og bedrifter i hele landet i fellesskap. Hensynet til natur og bærekraftig bruk av ressurser må veie tungt når vi bygger framtidas Norge. Alle skal få mulighet til å ta klimavennlige valg. Samtidig skal staten legge til rette for at framtidas trygge arbeidsplasser også blir mest mulig klimavennlige.

Dette er god klimapolitikk men også god næringspolitikk.

Det som kjennetegner en bevegelse er at den aldri står stille. Arbeiderbevegelsens, og sosialdemokratiets viktigste oppgave er ikke bare å komme raskt, men best og mest mulig samla fram til målet.

Vi er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Derfor trengs det en rettferdig klimapolitikk som setter vanlige folk først. Det er dette Arbeiderpartiets politikk handler om.