Den tøffe sannhet

Klassekampen, Vårt Land, Nationen, Dagsavisen er totalt avhengige av pressestøtte, og vil måtte finne seg i en ny økonomisk hverdag.

Sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm skriver i Dagsavisen (24/7) et innlegg om Frps standpunkt vedrørende pressestøtten, om undertegnede og min aksjon mot voldtekt i Karl Johan. Voldtekt er noe av det aller verste et menneske kan bli utsatt for. Aksjonen er jeg glad for at Dagsavisen dekket.

Dagsavisen får 41 millioner kroner i pressestøtte. Nationen får 25,5 millioner og Klassekampen 29 millioner. Vårt Land får 41 millioner. Dette er så høye summer at avisene er avhengige av staten dersom de vil overleve. Dermed er de også ikke så frie og uavhengige som de ønsker å være. Klassekampen, Vårt Land, Nationen, Dagsavisen er totalt avhengige av pressestøtte, og vil måtte finne seg i en ny økonomisk hverdag. Jeg er sikker på at disse avisene overlever, men de må finne andre måter å tjene penger på. Akkurat som at Lysholm trekker frem at jeg delte bildet fra min aksjon på Instagram, må også sosiale medier fornye seg for ikke å miste brukere, og bli utkonkurrert.

Slik er det med det meste i dette samfunnet. Og vi vil ikke bare redusere pressestøtten, men vi vil også fordele den likt i forhold til å likebehandle papir og nett. Det er en ny medietid, og pressestøtten må tilpasses utviklingen. Jeg er svært glad i både Klassekampen og Dagsavisen, og liker veldig godt å lese disse avisene. Om den rødgrønne regjeringen hadde innfridd sitt løfte om 11 måneders studiestøtte til studentene, hadde jeg sikkert kunnet abonnert på begge avisene. Alt henger sammen med alt.