Den nye trafikkforsikringsavgiften

Det er et godt tiltak at årsavgiften for motorkjøretøy nå blir krevd inn gjennom forsikringsselskapene, i mindre «porsjoner» gjennom året, enn én stor, som nok var grunnen til at mange unnlot å betale, og dermed risikerte skilt-klipp.

Det som absolutt hadde løftet nyordningen til enda bedre nivå, var om årsavgiften ble tilpasset den kjørelengde forsikringen gjelder for. Det er forskjell på en kjørelengde på 8.000 km i året og en på 24.000 km i året. Dette har jo selskapene full oversikt over, og med hensyn til nettopp kjørelengde pr. år for det enkelte kjøretøy, vil den tilpassede årsavgiften være en rettferdig ordning.

Noen land i Europa har denne ordningen. Den oppleves som rettferdig. Den som f.eks. kjører 24.000 km i året – og har forsikring i hht. dette – skal da betale 3 ganger så mye i årsavgift som den som kjører 8.000 km, og har forsikring i hht. dette.

Eksempel: Dersom årsavgift-/trafikkforsikrings-satsen for 8.000 km er 1.000 kr., vil da satsen for 24.000 km være 3.000 kr. For de fleste av oss bør en ordning som dette kjennes både rett og rettferdig! Det er hverken logisk eller rettferdig at den som kjører max. 8,000 km i året med sin dieselbil uten partikkelfilter, skal betale 3.290, det samme som tilsvarende bil som kjører 25.000 km i året! Det er helt feil og udemokratisk! Har myndighetene problemer med å forstå noe så innlysende enkelt? Med en rettferdig gradering etter kjørelengde, vil holdningen til avgiftene være mye mer positiv og imøtekommende!

Årsavgift/trafikkforsikring for veteranbiler bør være som den er, og for motorsykler over 125 ccm bør den senkes til samme nivå som veteranbiler. Motorsykler er i fåtall, og er mer miljøvennlige enn uansett hvilken bil!