Deltasenteret svikter sin egen sak

Deltasenteret har som hovedoppgave å følge opp Regjeringens målsetning for universell utforming. Dessverre svikter de sin egen sak ved at nettstedet for konferansen UD2012 har flere klare brudd mot retningslinjene WCAG 2.0 for universell utforming.

Når Deltasenteret arrangerer en konferanse om universell utforming og ikke klarer å gjøre sitt eget nettsted universelt utformet, indikerer det enten at det ikke er spesielt viktig, eller at det er fryktelig vanskelig. Ingen av delene stemmer.

WCAG 2.0 vil etter de signaler vi har fått være grunnlaget for IKT-delen av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, og er allerede grunnlaget for store deler av verdens regler, retningslinjer og lover på området. Nettstedet til Norges konferansesatsing på universell utforming bryter altså den loven som Deltasenteret skal hjelpe andre med å overholde. Som vi ser det er nettstedet for UD2012 slik det er i dag direkte skadelig for den målsetning Deltasenteret sier de deler med oss i Funka Nu; å skape et samfunn som er universelt utformet.

Det viktigste er dårligst presentert

Konferanseprogrammet som ble presentert 16. mars, er det hittil verste eksempelet på dårlig utforming på nettstedet til UD2012, og det er jo beklagelig at det kommer på det kanskje viktigste innholdet. Hvilken foreleser som skal snakke om hva på hvilket tidspunkt er ikke mulig for noen å kunne bli helt sikker på.

Svaksynte brukere med opplesende hjelpemiddel har ingen mulighet til å forstå programmet, fordi bare kategoriene og tidspunktene kan leses opp. Skal den besøkende sammenligne parallelle foredrag, må hvert enkelt foredrag ekspanderes, hvorpå titlene på foredragene legger seg over hverandre, og fremdeles ikke kan leses av hjelpemidler. Med nettstedets egne funksjoner for stor skrift og høy kontrast blir overlappingen verre, samtidig som hvit tekst blant annet settes på lys gul og lys grå bakgrunn – uleselig for de fleste under de fleste lysforhold. I ettertid har de fikset kontrasten, men ikke tekstproblemene.

Finnes det alternativ?

En alternativ måte å finne foredrag på er gjennom listene over foredrag. Men den hjelper ikke. Titlene er ikke de samme som i programmet, det er ingen referanse til når foredraget skal holdes, sorteringsrekkefølgen ser ikke ut til å ha noen logikk, og typografien umuliggjør enkel forståelse av innholdet i listene.

Vi har ved flere tilfeller kontaktet UD2012 med spørsmål om hvorfor nettstedet ikke følger de retningslinjer som finnes, vi har gitt gratistips og anbefalinger. Ettersom vi selv skal medvirke som forelesere er vi urolige for at arrangementet ikke oppfattes som seriøst. Vi har konkrete tilbakemeldinger på potensielle deltagere som ikke stiller opp på grunn av det dårlige nettstedet, som bekrefter at du får ikke gjennomslag for ditt eget budskap dersom du ikke følger det selv.

Torbjørn Helland Solhaug

Webanalytiker, Funka Nu AB