Deilig å være Frp i Danmark

Forrige gang var det Stockholm. Nå var det København.

Det slår nesten aldri feil. Når Frp er under press og det nærmer seg valg, som nå med meningsmålinger ned mot 10 prosent, trekker partiet «innvandringskortet». Carl I. Hagen gjorde det ved alle valg. Siv Jensen gjorde det foran kommunevalget i 2015. Sylvi Listhaug viftet med kortet i valgkampen i 2017. Med pressen på slep dro hun til Rinkeby for å advare mot svenske tilstander i Norge. Onsdag dro hun til København med Frps Jon Helgheim på slep for å anbefale danske tilstander her i landet.

«Knallbra», sa Sylvi Listhaug etter sitt møte med den dypt reaksjonære innvandringsminister Inger Støjberg fra partiet Venstre. Heldigvis for det norske Venstre er det Høyre som er søsterparti til det danske Venstre. Hos danske Venstre har norske Venstre ikke noe å lære. Ikke Høyre heller, for den saks skyld. Sylvi Listhaug og Frp, derimot, lar seg inspirere av dansk høyrepopulisme og fremmedfiendtlighet.

Det er ikke første gang Frp henter inspirasjon fra Danmark. Da Anders Lange i 1973 dannet sitt personlige parti – Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep – forgjengeren til Frp, var Mogens Glistrups Fremskridtspartiet modell for Anders Langes parti. Glistrup var skattenekter og han ble dømt for skattesnyteri. Anders Lange ble ikke dømt for noe kriminelt. Han endte sine dager som en politisk vits.

Innvandringsminister Inger Støjberg er ingen vits. Hun har på kort tid innført den kanskje mest brutale asylpolitikken i Europa. Nå drar hun enda hardere til. Danmark vil ikke ta imot FNs kvoteflyktninger. Flyktninger vil bare få midlertidig opphold. De vil bli sendt ut av Danmark straks det har roet seg i det landet de har flyktet fra. Integreringspolitikk blir det slutt på. Flyktninger uten oppholdstillatelse skal plasseres på en øde øy mens de venter på båten hjem.

Denne ufyselig politikken synes Sylvi Listhaug er «knallbra». Heldigvis er Listhaug ikke lenger innvandrings- og integreringsminister. Det er derfor begrenset hvor stor skade hun kan gjøre. Men Listhaug er nestleder i Frp og leder av partiets innvandrings- og integreringsutvalg. En solid porsjon av den brutale danske innvandringspolitikken kan derfor bli en del av Frps program og dermed smitte over på regjeringens politikk.

Sylvi Listhaug dro ikke på studietur til Danmark bare for å lære. Det var like mye en markering av at innvandring enda en gang skal bli en hovedsak for Frp ved høstens valg.

«Innvandringskortet» har ikke alltid vært et trumfkort for Frp. Det slo helt feil ved kommunevalget for fire år siden. Siv Jensens oppfordring til kommunene om ikke å bosette flyktninger falt på steingrunn og Frp falt som en stein på valgdagen. 9,5 prosent var Frps svakeste valg på 24 år. Kortet virket ved stortingsvalget i 2017. Valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning viser at innvandring var en hovedsak for velgerne. Mer enn hver fjerde velger hadde denne saken i tankene da han eller hun stemte. Frps velgere tenkte knapt på noe annet.

Folks interesse for innvandring svinger i takt med tilstrømmingen av innvandrere og flyktninger. Under den europeiske flyktningkrisen i 2015 var interessen på topp. I fjor hadde Norge den laveste tilvekst av innvandrere siden 2005. Innvandringsdebatten har flatet ut. Den aller største gruppen innvandrere er polakker. Byggebransjen hadde ikke klart seg uten dem. Velgerne plasserte innvandring på nest siste plass da de ble spurt i en undersøkelse i Aftenposten om hva de er opptatt av. De er opptatt av sosiale forskjeller i samfunnet og miljøspørsmål, saker som ikke Frp er opptatt av. Heller ikke i Oslo som har den klart største innvandrerandelen i landet, er velgerne opptatt av innvandring. I Oslo ligger miljø på topp. Sylvi Listhaug risikerer å gå skoa av seg hvis hun satser hardt på «innvandringskortet» ved høstens valg.