De verdiløse kvinner og menn - rusmisbruk som politisk tema

"Kan alle de som føler seg vellykka vær så snill og gå hjem. Dette er et privat lite treff for oss verdiløse menn" - hvorfor rusavhengighet, skam og overdoser må bli prioritert i norsk politikk

Torsdag 31. august markerte verdens overdosedag. En dag for å minnes de menneskene som har dødd av overdose og deres pårørende. Over hele landet ble dagen markert gjennom appeller og musikk. Jeg dro selv til Rådhusplassen i Oslo, der Velferdsetaten sto i bresjen for et alvorlig og viktig arrangement. Sammen med pårørende, fagfolk og brukerorganisasjoner ble dagens utfordringer knyttet til rusmisbruk og overdoser uttrykt på en ekte og ufiltrert måte. VM i gatefotball fant sted her samtidig, og blant idrettsglede og kampmodus ble det viet tid, oppmerksomhet og en scene til rusens tapte mennesker og deres nærmeste.

 

638 uttrykk for skam

I 2015 døde 638 mennesker av overdoser i Norge. Kvinner og menn, unge og eldre – alle med sin historie, sitt nettverk og sine utfordringer. Rusavhengighet er en av de mest skambelagte sykdommene vi har. Som Jokke & Valentinerne synger i sin sang: "Vi blir aldri innvidd i de innviddes gjeng, de lukter oss på avstand, vi er verdiløse menn". Utfordringene som følger med en rusavhengighet trenger ikke å være få. Svak økonomi, dårlige botilbud og en personlig helse i større risiko. Følelser av skam og mislykkethet. Og komplekse problemer krever komplekse løsninger.

 

Vi trenger en regjering som tar rusmisbruk og overdoser på alvor


For at Norge skal finne bedre løsninger på rusmisbruk trenger vi en regjering som først og fremst tar temaet på alvor. Rusbruk, overdoser og medfølgende sosioøkonomiske problemer må få større plass enn skattekutt, lengre alkoholsalg og søndagsåpne butikker. Rusfeltet trenger oppmerksomhet. Det må prioriteres og settes høyt på den politiske agendaen. Vi trenger løsninger for forebygging, behandling og oppfølging – av rusbrukere, pårørende og fagfolk som daglig og på ulike måter er i kontakt med rusfeltet. Den norske regjeringen trenger partier som tar rusbruk på alvor, som prioriterer ressursene riktig og som har gode verdier ovenfor det mangfoldet av mennesker som er berørt av rusbruk. Og ikke bare er det rusbruken i seg selv som må være i fokus – like viktig er de utfordringene, følelsene og tabuene som går hånd i hånd med rusen.


Vi trenger politiske partier som aktivt står opp for de mange tapte liv på grunn av overdose og deres pårørende. Det er nødvendig med en regjering som tar rusomsorg på alvor, og som står sammen med rusbrukere, pårørende og de engasjerte fagfolk som daglig er i kontakt med rusfeltet.